En WYBIERZ KRAJ

USŁUGI

Zarządzanie wierzytelnościami i windykacja to czasochłonne procesy, wymagające znajomości prawa, psychologii oraz systemów IT, a także określonej infrastruktury. Pracownicy CREDITEXPRESS, dzięki 20-letniemu doświadczeniu, pomagają naszym Klientom w odzyskaniu ich należności w sposób możliwie prosty i wolny od ryzyka.

Wczesna windykacja

Możesz powierzyć nam obsługę przeterminowanych należności na bardzo wczesnym etapie, tj. już pierwszego dnia wymagalności. Dlaczego?
 • Będziemy wysyłać powiadomienia pisemne oraz wykonywać połączenia telefoniczne zamiast Ciebie.
 • Twoje wstępne koszty spadną i nie będziesz ponosić dodatkowych wydatków.
 • Usługa ta pozwoli Ci szybko i skutecznie odzyskać zaległe należności.
 • Zwracamy szczególną uwagę na utrzymanie relacji biznesowych między zobowiązanym a wierzycielem.

Kolejne etapy windykacji

Oszczędne i profesjonalne zarządzanie wierzytelnościami ma liczne zalety.
 • Telefoniczna i korespondencyjna windykacja należności jest dostosowana do strategii biznesowej klienta.
 • Proponujemy dłużnikom liczne rozwiązania, ułatwiając im w ten sposób szybkie uregulowanie należności.
 • Nasi Specjaliści ds. Windykacji telefonicznej pracują w zespołach obsługujących określony typ klientów oraz zobowiązania na poszczególnych etapach windykacji, co zwiększa skuteczność całego procesu.
 • Nasi Klienci nie stracą swoich Kontrahentów na skutek niezapłaconych faktur. Celem procesu jest nie tylko odzyskanie zadłużenia, ale i utrzymanie Kontrahenta.

Nadzór

Zarządzanie wierzytelnościami, których odzyskanie wydaje się niemożliwe, to specjalność Grupy CREDITEXPRESS.
 • Od lat monitorujemy sytuację finansową osób zadłużonych na wiele sposobów: telefonicznie, listownie oraz za pośrednictwem naszych przedstawicieli terenowych.
 • Jeśli udało nam się nawiązać bezpośredni, regularny kontakt z zobowiązanym, możemy zastosować najlepszą strategię spłaty zadłużenia, gdy tylko poprawi się jego sytuacja finansowa.
 • Opcja ta może okazać się szczególnie skuteczna w niepewnych czasach, kiedy zobowiązany nie ma dochodu, ale odzyskuje wypłacalność z chwilą, gdy zostanie ponownie zatrudniony.

Zakup Wierzytelności

Dzięki współpracy z naszym partnerem SVEA Group oferujemy również wykup wierzytelności. Portfele nabywane są przez grupę SVEA, którą CREDITEXPRESS INKASSO POLAND Sp. z o.o. reprezentuje w postępowaniach przetargowych. Nabyte wierzytelności są serwisowane wyłącznie przez CREDITEXPRESS INKASSO POLAND Sp. z o.o.

Oferujemy zakup wierzytelności:

 • bankowych, telekomunikacyjnych, ubezpieczeniowych;
 • o różnym stopniu przeterminowania (od umów po wypowiedzeniu, do spraw przedawnionych);
 • o różnym statusie prawnym (na etapie polubownym, z uzyskanym tytułem wykonawczym, po bezskutecznej egzekucji komorniczej);
 • w pakietach o różnej wielkości.

Sprzedaż wierzytelności jako alternatywa dla windykacji:

 • Sprzedaż wierzytelności oznacza niemal natychmiastowy zastrzyk gotówki dla Twojej firmy.
 • Możesz skoncentrować się na strategicznych celach swojej działalności.
 • Cenne zasoby ludzkie czy sprzętowe (w tym oprogramowania i systemy IT) możesz wykorzystać na realizację nowych projektów.
 • Zapewniamy wysoką jakość obsługi powierzonych nam wierzytelności.

 

Obsługa wierzytelności na etapie sądowym oraz egzekucyjnym

CREDITEXPRESS Inkasso Poland oferuje również prowadzenie kompleksowych działań związanych z postępowaniem sądowym i egzekucyjnym. Windykację sądową prowadzi Kancelaria Prawna CREDITEXPRESS Inkasso A.Olearska Sp.k. wchodząca w skład grupy CREDITEXPRESS Inkasso Poland.
 • Reprezentujemy naszych Klientów i wspieramy ich naszym doświadczeniem w procesie windykacji sądowej i egzekucyjnej.
 • Prowadzimy sprawy sądowe kompleksowo, aż do zamknięcia postępowania egzekucyjnego. Nie rezygnujemy przy tym z bezpośredniego kontaktu i negocjacji.
 • Współpracujemy z organami egzekucyjnymi na terenie całego kraju, co przyspiesza prowadzenie spraw i zmniejsza koszt obsługi.
 • W procesie sądowego dochodzenia należności wykorzystujemy w pełni zautomatyzowany system zintegrowany z działaniami windykacji przedsądowej.

KONTAKT

Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące naszej firmy lub potrzebujesz szczegółowych informacji na temat Twojej sprawy, zarządzania wierzytelnościami lub wykupem zobowiązań, skontaktuj się z naszym Działem Obsługi Klienta.
PROŚBA O ODDZWONIENIE
  I hereby give consent for my personal data to be processed, stored and to receive newsletters and special offers and notifiations.
KONTAKT

ul. Racławicka 2-4, p. IX 53-146 Wrocław