Stabilność i dynamika

Grupa CREDITEXPRESS, do której należy CREDITEXPRESS Inkasso Poland, prowadzi działalność od 1999 r. Jesteśmy obecni w 5 krajach Europy, zapewniając naszym Klientom spójne i efektywne usługi o wysokim standardzie w zakresie monitoringu, windykacji polubownej, windykacji sądowo – egzekucyjnej oraz zakupu wierzytelności. W ostatnich latach pomogliśmy ponad 3 000 Klientom skoncentrować się na tym, co robią najlepiej: na biznesie, a nie na zarządzaniu wierzytelnościami.

Jesteśmy dumni, że od początku istnienia Spółki mogliśmy współpracować z czołowymi graczami sektora finansowego. Dzięki temu nasze działania w zakresie dochodzenia wierzytelności zawsze były spójne, skuteczne oraz zgodne z etyką biznesową. To zaś pozwala nam oferować Klientom na całym świecie usługi wysokiej jakości, jednolite raporty na poziomie Grupy oraz elastyczne procedury.

Tradycja i postęp

CREDITEXPRESS Group to europejska firma z sektora usług finansowych. Do dziś jest zarządzana przez założycieli we współpracy z wykwalifikowanym zespołem międzynarodowym. Grupa zatrudnia obecnie około 1500 pracowników na całym świecie.

Innowacyjność jest niezbędna w każdej dziedzinie naszej działalności, w tym także w rozwoju zaplecza administracyjnego (np. oprogramowania wspierającego naszą pracę) czy szkoleń dla pracowników. Nieustannie wykorzystujemy doświadczenie zdobyte w Europie oraz kompetencje międzynarodowe, aby zawsze zapewnić Klientom najlepszą obsługę.

Nasz partner biznesowy Bank SVEA, jest wiodącym podmiotem w krajach Europy Północnej; działa jako dostawca usług finansowych i administracyjnych od 1981 roku na podstawie zezwolenia wydanego przez szwedzki Urząd Nadzoru Finansowego. Ma oddziały w ośmiu krajach i rozbudowaną sieć partnerów na całym świecie; wykorzystuje swoje 40-letnie doświadczenie, by poprawiać płynność finansową przedsiębiorstw w krótkich okresach obrachunkowych.

Dzięki współpracy ze SVEA Ekonomi Group, a także w połączeniu nowoczesnych technologii z innowacyjnymi pomysłami oraz wysokimi standardami obsługi, zawsze dostarczamy naszym Klientom najlepsze rozwiązania.

Dlaczego CREDITEXPRESS?

Możesz skoncentrować się na tym, co robisz najlepiej

Jesteśmy specjalistami w dziedzinie zarządzania wierzytelnościami. W Europie cieszymy się z zaufaniem ponad 500 Klientów, którym pomagamy rozwiązywać problemy związane z zaległymi należnościami, począwszy od pierwszego dnia opóźnienia do momentu wykupu zobowiązania. Nasi Klienci wiedzą, że ich finanse są zarządzane przez profesjonalistów, dlatego mogą skoncentrować się na prowadzeniu i rozwijaniu swojej działalności gospodarczej.

Usługi dostosowane do potrzeb Twojej firmy

W minionej dekadzie nieustannie rozwijaliśmy nasze usługi w szybko zmieniającym się otoczeniu rynkowym, reagując na informacje zwrotne od naszych Klientów. W ten sposób mogliśmy z powodzeniem dostarczać rozwiązania szyte na miarę ich potrzeb.

Zrozumienie specyficznych potrzeb regionu

Korzystamy z najbardziej zaawansowanych technologii oraz bierzemy pod uwagę psychologiczne aspekty windykacji należności w danym środowisku gospodarczym i kulturalnym. Oferujemy unikalne i skuteczne usługi, które zapewniają optymalne rozwiązania zarówno dla naszych Klientów, jak i ich Kontrahentów.

Zgodność z prawem i etyka
Kodeks Etyki naszej Grupy wymaga szczerego zaangażowania na rzecz naszych Klientów oraz ich Kontrahentów. Pracownicy CREDITEXPRESS szanują osoby i firmy borykające się z trudnościami finansowymi, bez względu na powód tych trudności. Szybko zdiagnozujemy Twoje potrzeby i dostosujemy do nich swoje działania.

Nasze rozwiązania w znaczący sposób zwiększą Twoje szanse na odzyskanie należności! Potrzebujesz fachowej porady lub wsparcia? Skontaktuj się z nami!

Zasady przewodnie

Wszędzie tam, gdzie Grupa CREDITEXPRESS prowadzi swoją działalność, dążymy do zapewnienia wysokich standardów i różnorodności w obszarze zarządzania wierzytelnościami.
Spłata zadłużenia to złożony proces. Odzyskując należności dla naszych Klientów, dbamy o utrzymanie dobrych relacji pomiędzy wierzycielem a zobowiązanym, ponieważ mogą być podstawą ich późniejszej współpracy.

Jesteśmy profesjonalistami: zawsze pracujemy w sposób przejrzysty, profesjonalny, wykorzystujemy nowoczesne metody dochodzenia należności i uwzględniamy aspekty psychologiczne, zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie Etyki. Działamy stosownie do sytuacji.

  • Prowadzimy windykację należności w imieniu naszych Klientów w sposób etyczny, wydajny i efektywny kosztowo.
  • Świadczymy usługi na najwyższym poziomie, a jednocześnie chronimy dobre imię naszych Klientów w każdych okolicznościach.
  • Zapewniamy przejrzystość działań oraz usługi dostosowane do aktualnych potrzeb.
  • Szanujemy i chronimy prawa i godność człowieka w procesie windykacji.
  • Otrzymane dane naszych Klientów i osób zadłużonych to informacje poufne.
  • Mamy wdrożone i stosujemy wszelkie zasady dotyczące bezpieczeństwa i przetwarzania danymi.

Rzetelne firmy zarządzające wierzytelnościami działają zgodnie z surowymi normami etycznymi, przestrzegając prawa. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij łącze: Kodeks postępowania.

Odpowiedzialność społeczna

Jako dostawca usług finansowych, nasza Grupa od samego początku poważnie traktuje koncepcję społecznej odpowiedzialności w biznesie. Członkowie Grupy wspierają liczne inicjatywy lokalne.

Grupa CREDITEXPRESS z dumą pomaga w realizacji dwóch projektów na rzecz dzieci w trudnej sytuacji: wspieramy Hospicjum Dziecięce w Barenherz oraz remontujemy szkołę w miejscowości Kamakwie w Sierra Leone.

Przynależność & Certyfikaty - Związek Przedsiębiorstw Finansowych

CREDITEXPRESS INKASSO Poland Sp. z o.o. od grudnia 2005 roku jest w gronie członków Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce w pełni akceptujących zobowiązania wynikające z przyjętych Zasad Dobrych Praktyk.

Zasady Dobrych Praktyk, to dokument, który stanowi zbiór zasad postępowania, przyjętych do stosowania przez przedsiębiorstwa działające na rynku finansowym będące Członkami Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

Raz w roku przechodzimy Audyt Etyczny, prowadzony przez Komisję Etyki ZPF, sprawdzający stosowanie się do Zasad Dobrych Praktyk.

Z przyjemnością informujemy, że CREDITEXPRESS INKASSO Poland Sp. z o.o. otrzymała ponownie Certyfikat Etyczny ZPF, którego ważność upływa 31.03.2025. Potwierdza to, że nasza firma pomyślnie przeszła weryfikację kwestionariusza dotyczącego audytu etycznego. Zgodnie z tym certyfikatem przestrzegamy zasad komunikacji z osobami zadłużonymi, sposoby przyjmowania reklamacji, spełniamy wysokie standardy ochrony danych osobowych oraz nie stosujemy w swoich działaniach praktyk niedozwolonych.

Każdy nasz Klient może zgłosić do Komisji Etyki ZPF skargę lub zażalenie, jeżeli uzna, że naruszyliśmy Zasady Dobrych Praktyk. Wszelkie informacje odnośnie trybu i zasad składania takiego wniosku znajdują się na stronie: https://zpf.pl/etyka/wniosek-do-komisji-etyki/

CERTYFIKAT ISO 27001

W marcu 2022 po wnikliwym audycie uzyskaliśmy certyfikat potwierdzający wdrożenie i stosowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie w wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06.