En WYBIERZ KRAJ

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych

Z przyjemnością informujemy, że CREDITEXPRESS Inkasso Poland Sp. z o.o. otrzymała ponownie Certyfikat Etyczny KPF. Nasza firma pomyślnie przeszła weryfikację kwestionariusza dotyczącego audytu etycznego za 2016 rok przez Komisję Etyki KPF (Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych). Certyfikat Etyczny KPF potwierdza zgodność praktyk biznesowych z Zasadami Dobrych Praktyk. Zgodnie z tym certyfikatem przestrzegamy zasad komunikacji z dłużnikami i spełniamy wysokie standardy ochrony danych osobowych. Audyt etyki przeprowadzany jest corocznie przez KPF i sprawdza zgodność działalności biznesowej jej członków z Zasadami Dobrych Praktyk.

CREDITEXPRESS Inkasso Poland od grudnia 2005 roku jest w gronie członków KPF w pełni akceptujących zobowiązania wynikające z przyjętych Zasad Dobrych Praktyk. Certyfikat jest przyznawany na czas określony, a jego przedłużenie wymaga każdorazowo przeprowadzenia audytu.

W wyniku pozytywnie zakończonego procesu weryfikacji ankiety audytu etycznego Komisja Etyki przyznała naszej firmie Certyfikat Etyczny KPF, który jest potwierdzeniem zgodności naszych praktyk biznesowych z Zasadami Dobrych Praktyk KPF. Certyfikat jest ważny do 31.03.2019 roku.

Księga Trzecia Zasad Dobrych Praktyk wyznacza reguły prowadzenia działań windykacyjnych, począwszy od zasad komunikowania z dłużnikami, poprzez sposoby przyjmowania reklamacji i ochrony danych osobowych, na wykazie praktyk niedozwolonych skończywszy.

KONTAKT

Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące naszej firmy lub potrzebujesz szczegółowych informacji na temat Twojej sprawy, zarządzania wierzytelnościami lub wykupem zobowiązań, skontaktuj się z naszym Działem Obsługi Klienta.
PROŚBA O ODDZWONIENIE
    I hereby give consent for my personal data to be processed, stored and to receive newsletters and special offers and notifiations.
KONTAKT

RACŁAWICKA 2-4 P. IX, 53-146 WROCŁAW, POLSKA