En WYBIERZ KRAJ

INFORMACJE

Od 2005 roku CREDITEXPRESS Inkasso Poland Sp. z o.o. jest członkiem KPF (Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce), która zrzesza największe przedsiębiorstwa świadczące usługi finansowe w Polsce www.kpf.pl. Corocznie przeprowadzany jest etyczny audyt wewnętrzny, badający zgodności prowadzonej działalności z Zasadami Dobrych Praktyk. Warunkiem przystąpienia do KPF jest podpisanie przez nowego członka oświadczenia o przestrzeganiu standardów określonych w dokumencie zawierającym Zasady Dobrych Praktyk.

INFORMACJE

Od 2005 roku CREDITEXPRESS Inkass Poland Sp. z o.o. jest członkiem ZPF (Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce - dawniej KPF), która zrzesza największe przedsiębiorstwa świadczące usługi finansowe w Polsce www.zpf.pl. Corocznie przeprowadzany jest etyczny audyt wewnętrzny, badający zgodności prowadzonej działalności z Zasadami Dobrych Praktyk. Warunkiem przystąpienia do ZPF jest podpisanie przez nowego członka oświadczenia o przestrzeganiu standardów określonych w dokumencie zawierającym Zasady Dobrych Praktyk.

CREDITEXPRESS Inkasso Poland Sp. z o.o. uzyskała w 2006 roku Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2008. Certyfikat został wydany w dniu 14 marca 2006 przez renomowaną wewnętrzną jednostkę audytową - TÜV NORD, której certyfikaty są uznawane na całym świecie. Spółka pomyślnie przechodzi coroczne audyty nadzoru i recertyfikujące. Obecny certyfikat został wydany w dniu 19.02.2018 roku przez renomowaną zewnętrzną jednostką audytową – TÜV NORD Cert GmbH, której certyfikaty są uznawane na całym świecie. Certyfikat jest ważny do 18.02.2021 roku i dotyczy normy:PN-EN ISO 9001:2015.

BIEG FIRMOWY 2018

W tym roku we Wrocławiu nasze dwie drużyny biegowe – CREDITEXPRESS I…

Dokumenty do pobrania

KONTAKT

Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące naszej firmy lub potrzebujesz szczegółowych informacji na temat Twojej sprawy, zarządzania wierzytelnościami lub wykupem zobowiązań, skontaktuj się z naszym Działem Obsługi Klienta.
PROŚBA O ODDZWONIENIE
    I hereby give consent for my personal data to be processed, stored and to receive newsletters and special offers and notifiations.
KONTAKT

ul. Racławicka 2-4, p. IX 53-146 Wrocław