En WYBIERZ KRAJ

INFORMACJE

Od 2005 roku CREDITEXPRESS Inkasso Poland Sp. z o.o. jest członkiem KPF (Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce), która zrzesza największe przedsiębiorstwa świadczące usługi finansowe w Polsce www.kpf.pl. Corocznie przeprowadzany jest etyczny audyt wewnętrzny, badający zgodności prowadzonej działalności z Zasadami Dobrych Praktyk. Warunkiem przystąpienia do KPF jest podpisanie przez nowego członka oświadczenia o przestrzeganiu standardów określonych w dokumencie zawierającym Zasady Dobrych Praktyk.

Kongres

Organizowany od 2012 roku Kongres Sektora Pożyczkowego to największe cykliczne wydarzenie dla…

Bieg Firmowy

W tym roku we Wrocławiu nasze dwie drużyny biegowe – CREDITEXPRESS I…

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

Z przyjemnością informujemy, że CREDITEXPRESS Inkasso Poland Sp. z o.o. otrzymała ponownie Certyfikat Etyczny KPF. Nasza firma pomyślnie przeszła weryfikację kwestionariusza dotyczącego audytu etycznego za 2016 rok przez Komisję Etyki KPF (Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych). Certyfikat Etyczny KPF potwierdza zgodność praktyk biznesowych z Zasadami Dobrych Praktyk. Zgodnie z tym certyfikatem przestrzegamy zasad komunikacji z dłużnikami i spełniamy wysokie standardy ochrony danych osobowych. Audyt etyki przeprowadzany jest corocznie przez KPF i sprawdza zgodność działalności biznesowej jej członków z Zasadami Dobrych Praktyk.

CREDITEXPRESS Inkasso Poland od grudnia 2005 roku jest w gronie członków KPF w pełni akceptujących zobowiązania wynikające z przyjętych Zasad Dobrych Praktyk. Certyfikat jest przyznawany na czas określony, a jego przedłużenie wymaga każdorazowo przeprowadzenia audytu.

W wyniku pozytywnie zakończonego procesu weryfikacji ankiety audytu etycznego Komisja Etyki przyznała naszej firmie Certyfikat Etyczny KPF, który jest potwierdzeniem zgodności naszych praktyk biznesowych z Zasadami Dobrych Praktyk KPF. Certyfikat jest ważny do 31.03.2018 roku.

Księga Trzecia Zasad Dobrych Praktyk wyznacza reguły prowadzenia działań windykacyjnych, począwszy od zasad komunikowania z dłużnikami, poprzez sposoby przyjmowania reklamacji i ochrony danych osobowych, na wykazie praktyk niedozwolonych skończywszy.

KPF_Logo

INFORMACJE

Od 2005 roku CREDITEXPRESS Inkass Poland Sp. z o.o. jest członkiem KPF (Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce), która zrzesza największe przedsiębiorstwa świadczące usługi finansowe w Polsce www.kpf.pl. Corocznie przeprowadzany jest etyczny audyt wewnętrzny, badający zgodności prowadzonej działalności z Zasadami Dobrych Praktyk. Warunkiem przystąpienia do KPF jest podpisanie przez nowego członka oświadczenia o przestrzeganiu standardów określonych w dokumencie zawierającym Zasady Dobrych Praktyk.

CREDITEXPRESS Inkasso Poland Sp. z o.o. uzyskała w 2006 roku Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2008. Certyfikat został wydany w dniu 14 marca 2006 przez renomowaną wewnętrzną jednostkę audytową - TÜV NORD, której certyfikaty są uznawane na całym świecie. Spółka pomyślnie przechodzi coroczne audyty nadzoru i recertyfikujące. Ostatni z nich miał miejsce w 2016 r., w wyniku którego został przyznany certyfikat, którego ważność upływa w 2018 r.

Kongres

Organizowany od 2012 roku Kongres Sektora Pożyczkowego to największe cykliczne wydarzenie dla…

Bieg Firmowy

W tym roku we Wrocławiu nasze dwie drużyny biegowe – CREDITEXPRESS I…

Dokumenty do pobrania

KONTAKT

Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące naszej firmy lub potrzebujesz szczegółowych informacji na temat Twojej sprawy, zarządzania wierzytelnościami lub wykupem zobowiązań, skontaktuj się z naszym Działem Obsługi Klienta.
PROŚBA O ODDZWONIENIE
    I hereby give consent for my personal data to be processed, stored and to receive newsletters and special offers and notifiations.
KONTAKT

RACŁAWICKA 2-4 P. IX, 53-146 WROCŁAW, POLSKA