Usluge koje pružamo kompanijama

Osoblje kompanije CREDITEXPRESS, sa preko 20 godina iskustva, pomaže klijentima pri naplati zakonitih potraživanja na najjednostavniji i najnerizičniji mogući način.

Rana naplata

Možete nas angažovati za naplatu faktura od prvog dana prekoračenja roka za plaćanje. Zbog čega?

 • Mi ćemo umesto vas slati opomene za plaćanje.
 • Budući troškovi će se smanjiti i nećete pretrpeti nikakve dalje troškove.
 • Ova usluga vam daje mogućnost da brzo i efikasno naplatite sva nenaplaćena potraživanja.

Posebnu pažnju poklanjamo održavanju poslovnog odnosa između dužnika i klijenta.

Kasna naplata

Prednosti

 • Rešenja za naplatu zasnovana na telefonskim pozivima i pismenim opomenama koja su prilagođena klijentovoj poslovnoj strategiji.
 • Dužnicima nudimo brojne mogućnosti otplate i na taj način omogućavamo plaćanje bez odlaganja.
 • Naše osoblje za telefonsku naplatu organizovano je u timove prema klijentima i oblastima, što unapređuje celi proces.

Naši klijenti ne gube svoje klijente zbog neplaćenih računa i faktura.

Kontrola dugovanja

Upravljanje dugovanjima kod kojih naplata deluje beznadežno predstavlja jedinstvenu uslugu kompanije CREDITEXPRESS Group.

 • Mi pratimo finansijski status dužnika kroz decenije putem telefona, pisama i kontakta s agentima.
 • Ako između dužnika i kompanije za upravljanje dugovanjima postoji redovna komunikacija, odgovarajući metod upravljanja dugovanjima može da se primeni čim se dužnikova finansijska situacija poboljša.

Ova opcija može da bude posebno efikasna u nestabilnim finansijskim periodima, kada dužnik nema prihode, ali postane ponovo solventan kada dobije novi posao.

Otkup dugovanja

Otkupljujemo Vaša nenaplaćena potraživanja, bez obzira na veličinu portfelja koji se prodaje. Tokom ovog procesa pružamo usluge sveobuhvatnog stručnog i pravnog savetovanja. Zašto?

 • Prodaja potraživanja znači trenutan priliv gotovine za vašu kompaniju.
 • Možete da se fokusirate na procese u okviru osnovne delatnosti svoje kompanije i ne morate da obezbeđujete resurse za naplatu nenaplaćenih potraživanja.
 • Tako rasterejućete svoje dragocene ljudske, hardverske, softverske i IT resurse.
 • Više vam nije potrebna odvojena administracija za naplatu i na ovaj način možete da uštedite na povezanim troškovima.

Putem prodaje potraživanja mi vam pružamo podršku i rasterećujemo vaše poslovanje sprovođenjem sveobuhvatne strategije za naplatu dugovanja/upravljanje dugovanjima.

Sudska naplata

Kao integrisanom dopunom administrativnoj naplati dugovanja, bavimo se prinudnom naplatom potraživanja uz pomoć pravnih sredstava. Naše partnerske advokatske kancelarije rade u skladu sa standardima našeg poslovnog sistema.

 • Mi zastupamo svoje klijente i pružamo im podršku svojom ekspertizom pri dugotrajnim procedurama koje zahtevaju posebnu stručnost.
 • Mi preuzimamo na sebe sprovođenje celokupne sudske procedure (uključujući sudske procese i prinudnu naplatu).

Pošaljite poruku

Ukoliko imate dodatna pitanja o vašem predmetu, slobodno se obratite našim kolegama ili službi za klijente.

  Dokumenti za preuzimanje

  Dokumenti za preuzimanje

  Najčešća pitanja

  a-z

  BANKROT

  Procedura koju zahteva dužnik u svoju odbranu za koju može da podnese zahtev ukoliko nije u stanju da vrati dug. Za vreme trajanja ove procedure, dužnik ne može da se tereti i dobija moratorijum i zaštitu od svojih poverilaca, tj. protiv njega ne može da se pokrene nikakva procedura prinudne naplate ili likvidacije.

  POTRAŽIVANJE

  U pitanju je dug nastao pozajmljivanjem novca, kupovinom robe ili usluga.

  SADUŽNIK

  Sadužnik ima iste obaveze kao dužnik. Snosi istu odgovornost za plaćanje duga.

  NAPLATA

  Tokom naplate mi kontaktiramo sa dužnikom, šaljemo mu opomene za plaćanje i eventualno nudimo plaćanje u ratama ili reprogramiranje duga. Tokom naplate težimo ka tome da izmirimo dug efikasno na osnovu pregovora. Od samog početka procesa, CREDITEXPRESS održava komunikaciju sa dužnikom.

  DUŽNIK

  Označava fizičko lice, pravno lice ili drugi subjekat koji duguje novac ili ima druge platne ili drugačije obaveze.

  DATUM DOSPEĆA

  Datum kada iznos koji se duguje postaje naplativ. Ukoliko se ne plati do naznačenog roka, ovaj iznos se smatra dugovanjem.

  PRINUDNA NAPLATA

  Označava regulisani pravni postupak koji može da dovede do toga da poverilac dobije robu ili novac, kao kompenzaciju, ukoliko dužnik ne ispuni dobrovoljno obaveze koje je preuzeo.

  OTKUP DUGOVANJA

  Dug koji je predmet prodaje, može da proistekne iz svakog pravnog odnosa koji podrazumeva obavezu plaćanja.

  OBAVEZA

  Novčani iznos koji je dužnik po zakonu ili ugovoru obavezan da plati.