Za dužnike

Vaš zajmodavac je sa nama zaključio ugovor o upravljanju dugovanjima kako bismo mi zastupali njegove interese u procesu izmirivanja dugovanja.

Da li vas je Creditexpress kontaktirao?

Kako bi se pronašlo rešenje koje vam odgovara, najvažnije je da nam se obratite što je pre moguće. Na ovaj način možete na vreme da istaknete da je potraživanje nezakonito, ukoliko to smatrate ili ako imate poteškoća sa plaćanjem.

Šta je upravljanje dugovanjima?

Upravljanje dugovanjima je usluga u okviru koje dospelo i nesporno dugovanje od dužnika naplaćuju poverioci ili kompanija za upravljanje dugovanjima koju oni angažuju pre pokretanja sudskog postupka.

Mi uvek tražimo rešenje koje je zadovoljavajuće i adekvatno za sve. Pošto kontaktiramo dužnika – bilo putem telefona, pismom ili lično – procenjujemo sve moguće metode vraćanja duga i, ukoliko je potrebno, nudimo prilagođeni način otplate ili plaćanje u ratama.

Postupanje po žalbama

Ako imate bilo kakve žalbe na naš administrativni proces, kontaktirajte naše osoblje kako bismo situaciju rešili na način koji je zadovoljavajući za sve.
Pravila o postupanju po žalbama Creditexpressa i potreban formular za podnošenje žalbe dostupni su među dokumentima za preuzimanje. Obratite se našem korisničkom servisu za više informacija.

Kako mogu da izmirim svoje dugovanje?

Možete da platite svoj dug u jednokratnom iznosu ili, ako je potrebno, u ratama. Molimo vas da imate na umu da neplaćanje zaostalih dugovanja do utvrđenog roka može da dovede do dodatnih troškova.

Pošaljite poruku

Ukoliko imate dodatna pitanja o vašem predmetu, slobodno se obratite našim kolegama ili službi za klijente.

  Dokumenti za preuzimanje

  Dokumenti za preuzimanje

  Najčešća pitanja

  a-z

  BANKROT

  Procedura koju zahteva dužnik u svoju odbranu za koju može da podnese zahtev ukoliko nije u stanju da vrati dug. Za vreme trajanja ove procedure, dužnik ne može da se tereti i dobija moratorijum i zaštitu od svojih poverilaca, tj. protiv njega ne može da se pokrene nikakva procedura prinudne naplate ili likvidacije.

  POTRAŽIVANJE

  U pitanju je dug nastao pozajmljivanjem novca, kupovinom robe ili usluga.

  SADUŽNIK

  Sadužnik ima iste obaveze kao dužnik. Snosi istu odgovornost za plaćanje duga.

  NAPLATA

  Tokom naplate mi kontaktiramo sa dužnikom, šaljemo mu opomene za plaćanje i eventualno nudimo plaćanje u ratama ili reprogramiranje duga. Tokom naplate težimo ka tome da izmirimo dug efikasno na osnovu pregovora. Od samog početka procesa, CREDITEXPRESS održava komunikaciju sa dužnikom.

  DUŽNIK

  Označava fizičko lice, pravno lice ili drugi subjekat koji duguje novac ili ima druge platne ili drugačije obaveze.

  DATUM DOSPEĆA

  Datum kada iznos koji se duguje postaje naplativ. Ukoliko se ne plati do naznačenog roka, ovaj iznos se smatra dugovanjem.

  PRINUDNA NAPLATA

  Označava regulisani pravni postupak koji može da dovede do toga da poverilac dobije robu ili novac, kao kompenzaciju, ukoliko dužnik ne ispuni dobrovoljno obaveze koje je preuzeo.

  OTKUP DUGOVANJA

  Dug koji je predmet prodaje, može da proistekne iz svakog pravnog odnosa koji podrazumeva obavezu plaćanja.

  OBAVEZA

  Novčani iznos koji je dužnik po zakonu ili ugovoru obavezan da plati.