Kontakt

U cilju pronalaženja, za Vas, najpovoljnijih rješenja nužno je žurno uspostavljanje kontakta. Stoga, možete koristiti jedan od sljedećih načina komunikacije.

Hrvatska

Adresa: 10000 Zagreb, Ulica Damira Tomljanovića Gavrana 11
Telefon: +385 1 5392 817
Fax: +385 1 5392 820
Email: info@creditexpress.hr

Poljska

Adresa: ul. Racławicka 2-4, p. IX 53-146 Wrocław
Telefon: +48 71 784 52 01
Fax: +48 71 784 52 05
Email: biuro@creditexpressinkasso.pl

Rumunjska

Adresa: Calea Șerban Vodă 133, sector 4, București
Telefon: +4031 080 11 11
Fax: +4037 433 75 80
Email: info@creditexpress.com.ro

Srbija

Adresa: Gavrila Principa 57, 11000 Beograd
Telefon: +(381) 11 411 33 99
Fax: +(381) 11 414 42 24
Email: info@creditexpress.rs

Ukrajina

Adresa: Vatslava Havela Boulevard, 6, Kyiv, 03124
Telefon: +380 44 492 0575
Email: info@creditexpress.ua