Kompanija Creditexpress Srbija ugostila misiju Svetske banke

U okviru posete misije Svetske banke čiji je cilj podrška finansijskom sektoru Srbije, članovi delegacije održali su 28.06.2017.godine sastanak sa rukovodstvom kompanija Creditexpress i SVEA Finance, kao vodećim kompanijama u oblasti naplate i otkupa potraživanja na tržištu Srbije.

Poseta Srbiji je trajala od 12.06.2017 do 18.06.2017 godine i za to vreme  održani su sastanci sa predstavnicima Narodne banke Srbije, Ministarstva finansija, Ministarstva privrede, banaka i osiguravajućih kuća u državnom vlasništvu kao i ostalim  relevantnim finansijskim institucijama.

Naplata problematičnih kredita (NPL-a) na tržištu Srbije, upravljanje potraživanjima i otkup problematičnih potraživanja, kao i predlozi za rešavanje ovih problema, bile su samo neke od  tema razgovora g-dina Karlisa Bauze (Senior Financial Sector Specialist) i Gordona Johnsona (Bankruptcy and Asset Management Expert)  sa Milošem Simonovićem,  menadžerom prodaje u kompaniji Creditexpress. Pored toga, razgovaralo se i o trenutnim preprekama u prodaji problematičnih kredita (NPL) od strane banaka, problemima u pravosudnom sistemu kada je naplata potraživanja u pitanju, kao i o pravnom okviru za sprovođenje aktivnosti kompanija koje se bave naplatom i otkupom potraživanja.

Kako u kompanijama Creditexpress i SVEA Finance ističu, ovakve incijative su uvek dobrodošle, kako bi se prostor delovanja kompanija koje se bave upravljanjem potraživanja pravno uredio, što posledično vodi efikasnijoj naplati potraživanja svih subjekata na tržištu i sveukupnom unapređenju funkcionisanja privrednog sistema

Oops! We could not locate your form.

Choose one of the European Creditexpress Offices