Činjenice

Upravljanje dugovanjima je dugo poznata i priznata finansijska aktivnost; međutim, za većinu ljudi to je još uvek nepoznata oblast. Ispod možete da pročitate o nekim od ključnih profesionalnih koncepata i najčešćim pitanjima – tako ćete imati jasniju i transparentniju sliku o aktivnostima naše kompanije i ovoj industriji.

Ukoliko imate dodatna pitanja o našoj kompaniji ili su vam potrebne dodatne informacije o upravljanju dugovanjima ili otkupu dugova, slobodno se obratite našim kolegama u službi za klijente.

Najčešća pitanja

1
Šta je upravljanje dugovanjima?

Upravljanje dugovanjima je usluga u okviru koje zakasnelo i nesporno dugovanje od dužnika naplaćuju zajmodavci ili kompanija za upravljanje dugovanjima koju oni angažuju pre pokretanja sudskog postupka.

2
Kakav je pristup upravljanju dugovanjima u kompaniji CREDITEXPRESS?

Mi uvek tražimo rešenje koje je zadovoljavajuće i adekvatno za sve. Pošto kontaktiramo sa dužnikom – bilo putem telefona, pismom ili lično – procenjujemo sve moguće metode vraćanja duga i, ukoliko je potrebno, nudimo prilagođeni način otplate ili plaćanje u ratama.

3
Zašto je kompanija CREDITEXPRESS stupila u kontakt sa mnom?

Vaš zajmodavac je sa nama zaključio ugovor o upravljanju dugovanjima kako bismo mi zastupali njegove interese u procesu izmirivanja dugovanja.

4
Šta treba da radim ako CREDITEXPRESS stupi u kontakt sa mnom?

Kako bi se pronašlo rešenje koje vam odgovara, najvažnije je da nam se obratite što je pre moguće. Na ovaj način možete na vreme da napomenete ako smatrate da je potraživanje nezakonito ili ako imate poteškoća sa plaćanjem.

5
Da li su aktivnosti kompanije CREDITEXPRESS u skladu sa zakonom?

Naša kompanija se bavi upravljanjem dugovanjima od 1999. godine i deo je grupe koja je već prisutna u 13 zemalja Centralne i Istočne Evrope sa preko 3.000 klijenata. Kompanija je član nekoliko profesionalnih udruženja; poslujemo u skladu sa svojim strogim Etičkim kodeksom i važećim zakonskim propisima.

6
Kako mogu da izmirim svoje dugovanje?

Možete da platite svoj dug u jednokratnom iznosu ili, ako je potrebno, u ratama. Molimo vas da imate na umu da neplaćanje zaostalih dugovanja do utvrđenog roka može da dovede do dodatnih troškova.

PITAJTE

Ukoliko su vam potrebne dodatne informacije, slobodno se obratite našim kolegama ili službi za klijente.
    Saglasan sam da se moji lični podaci procesiraju, sačuvaju te da ću primati biltene, posebne ponude i obaveštenja.

Osnovni pojmovi (A do Z)

B
Bankrot

Procedura koju zahteva dužnik u svoju odbranu za koju može da podnese zahtev ukoliko nije u stanju da vrati dug. Za vreme trajanja ove procedure, dužnik ne može da se osporava i dobija moratorijum i zaštitu od svojih zajmodavaca, tj. protiv njega ne može da se pokrene nikakva procedura prinudne naplate ili likvidacije.

D
Datum dospeća

Datum kada iznos koji se duguje postaje plativ. Ukoliko se ne plati do naznačenog roka, ovaj iznos se smatra dugovanjem.

Dužnik

Označava fizičko lice, pravno lice ili drugi subjekat koji duguje novac ili ima druge platne ili drugačije obaveze.

O
Otkup dugovanja

Dug koji je predmet prodaje, može da proistekne iz svakog pravnog odnosa koji podrazumeva obavezu plaćanja.

.

N
Naplata

Tokom naplate mi kontaktiramo sa dužnikom, šaljemo mu opomene za plaćanje i eventualno nudimo plaćanje u ratama ili reprogramiranje duga. Tokom naplate težimo ka tome da izmirimo dug efikasno na osnovu pregovora. Od samog početka procesa, CREDITEXPRESS održava komunikaciju sa dužnikom.

O
Obaveza

Monetarni dug koji je dužnik po zakonu ili ugovoru obavezan da plati.

P
Potraživanje

U pitanju je dug koji proističe iz pozajmljivanja novca, robe ili usluga.

Prinudna naplata

Označava regulisani pravni postupak koji može da dovede do toga da zajmodavac dobije relevantnu robu ili novac ukoliko dužnik ne ispuni dobrovoljno obaveze koje je preuzeo.

S
Sadužnik

Sadužnik ima iste obaveze kao dužnik. Snosi istu odgovornost za plaćanje duga.

U
Upravljanje dugovanjima

Označava uslugu koja se pruža na komercijalnoj osnovi pri čemu zakasnelo i nesporno dugovanje naplaćuju zajmodavci ili kompanija za upravljanje dugovanjima koju oni angažuju pre pokretanja sudskog postupka.

Oops! We could not locate your form.

Choose one of the European Creditexpress Offices