Dejstva

Upravljanje dolga je znana in priznana finančna dejavnost, vendar za večino ljudi še vedno nepoznano področje. Spodaj si lahko preberete nekaj ključnih strokovnih pojmov in pogosto postavljenih vprašanj – tako boste lahko dobili jasnejši in preglednejši pogled na dejavnosti našega podjetja in industrije.

Če imate kakršna koli druga vprašanja o našem podjetju ali v zvezi z upravljanjem ali odkupom dolgov, se lahko obrnete na naše sodelavce v uporabniškem servisu.

Pogosto zastavljena vprašanja

1
Kaj je upravljanje dolga?

Upravljanje dolga je storitev na tržni osnovi, pri kateri upnik ali podjetje za upravljanje dolga, ki ga najame upnik, pred začetkom sodnega postopka izterja zapadel in nesporen dolg.

2
Kakšen je pristop podjetja CREDITEXPRESS k upravljanju dolga?

Vedno skušamo najti rešitev, ki je pomirjujoča in primerna za vse. Potem ko stopimo v stik z dolžnikom – po telefonu, z dopisom ali osebno –, ovrednotimo vse mogoče načine plačila in po potrebi ponudimo prilagojeno pomoč pri plačilu ali plačilo na obroke.

3
Zakaj je podjetje CREDITEXPRESS stopilo v stik z mano?

Vaš upnik je z nami sklenil pogodbo za upravljanje dolgov, da med poravnavo dolga zastopamo njegove interese.

4
Kaj moram narediti, če je podjetje CREDITEXPRESS stopilo v stik z mano?

Da bi našli rešitev, ki bi vam ustrezala, je najpomembneje, da čim prej vzpostavite stik z nami. Tako lahko pravočasno poveste, da se vam terjatev zdi nezakonita ali da imate težave s plačilom.

5
Ali je dejavnost podjetja CREDITEXPRESS zakonita?

Naše podjetje se z upravljanjem dolgov ukvarja od leta 1999 in je del skupine, ki je prisotna v 13 državah srednje in vzhodne Evrope in ima več kot 3.000 strank. Podjetje je član različnih strokovnih združenj, svoje delo pa opravljamo v skladu s strogim etičnim kodeksom in veljavno zakonodajo.

6
Kako lahko poravnam svoj dolg?

Dolg lahko odplačate v enkratnem znesku ali po potrebi v obrokih. Če zaostalih plačil ne plačate do dogovorjenega roka, to lahko povzroči dodatne stroške.

VPRAŠAJ

Če potrebujete dodatne informacije, se lahko obrnete na naše sodelavce v uporabniškem servisu.
    Dajem soglasje, da se moji osebni podatki lahko obdelujejo, shranjujejo in dovoljujem prejem novic, posebnih ponudb in obvestil.

Osnovni izrazi (po abecedi)

D
Dolžnik

To je fizična, pravna ali druga oseba, ki je dolžna denar ali ima druge plačilne obveznosti.

F
Faktoring

Faktoring je prodaja terjatev. Ta dolg lahko nastane iz katerega koli pravnega odnosa, ki vključuje obveznost plačila

I
Izterjava

Med izterjavo stopimo v stik z dolžnikom in mu pošljemo obvestila o plačilu, lahko pa mu ponudimo tudi plačilo na obroke ali reprogramiranje. Med izterjavo skušamo na osnovi pogajanj učinkovito poravnati dolg. CREDITEXPRESS že od samega začetka tesno sodeluje z dolžnikom.

Izvršilni postopek

To je reguliran pravni postopek, pri katerem lahko upnik dobi določeno blago ali denar, če dolžnik svojih obveznosti ne izpolni prostovoljno.

O
Obveznost

Denarni dolg, ki ga dolžnik mora plačati v skladu z zakonodajo ali pogodbo.

R
Rok plačila

Datum, do katerega je treba plačati dolgovani znesek. Če znesek ni plačan do dogovorjenega roka, se šteje za dolg.

S
Sodolžnik

Sodolžnik ima enake obveznosti kot dolžnik in enake odgovornosti glede plačila dolga.

Stečaj

Postopek, ki ga dolžnik zahteva v svojo bran, uporabi pa ga lahko, če ni zmožen plačati upniku. V času postopka dolžnika ni mogoče izpodbijati, upniki pa uvedejo moratorij in mu nudijo zaščito. Tako na primer proti njemu ni mogoče sprožiti postopka izvršbe ali likvidacije.

T
Terjatev

To je dolg, ki nastane iz posojanja denarja, blaga ali storitev.

U
Upravljanje dolga

To je storitev na tržni osnovi, pri kateri upnik ali podjetje za upravljanje dolga, ki ga najame upnik, pred začetkom sodnega postopka izterja zapadel in nesporen dolg.

Oops! We could not locate your form.

Choose one of the European Creditexpress Offices