Privacy

SC CREDITEXPRESS FINANCIAL SERVICES SRL
Entitate înregistrată la ANPC conform OUG 52/2016
CUI: RO 21939587
Reg Comertului: J40/11648/2007

NOTĂ DE INFORMARE

privind condițiile de prelucrare a datelor cu caracter personal

Prin această notă de informare, vă prezentăm, în conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare “Regulamentul GDPR”) informațiile cerute de legislația în domeniu cu privire la prelucrarea de către Sc CreditExpress Financial Services Srl („CreditExpress”) a datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Datele cu caracter personal reprezintă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („Date cu caracter personal”). O persoană identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

CreditExpress, poate preclucra date cu caracter personal atât in calitate de mandatar, cât şi în calitate de împuternicit al cesionarului, ca urmare a încheierii unei cesiuni. Indiferent de situaţia contractuală scopul prelucrării este acelaşi, şi anume colectarea creanţei / debitului restant cu care persoana vizată este înregistrată în evidenţele mandantului / cesionarului.  De asemenea, în urma gestionării debitului dumneavoastră și a comunicării cu dumneavoastră în acest context, CreditExpress a obținut sau va obține, tot în calitate de operator de date, date cu caracter personal suplimentare cu privire la dumneavoastră.

 1. Identitatea și datele de contact ale operatorului de date cu caracter personal
 2. Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor la CreditExpress
 3. Scopurile și temeiurile juridice ale prelucrării
 4. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate de CreditExpress
 5. Transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal, în funcție de scopul prelucrării, către următoarele categorii de destinatari
 6. Durata prelucrării datelor
 7. Conform prevederilor Regulamentului GDPR aveți următoarele drepturi
 8. Politica de cookies
 9. Angajamentul Nostru privind Securitatea
 10. Modificările Politicii privind Confidenţialitatea

1.   Identitatea și datele de contact ale operatorului de date cu caracter personal:

CreditExpress este o societate cu sediul în Bucureşti, Calea Serban Vodă nr 133, clădirea Central Business Park, corp B, etaj 2, sector 4, înscrisă în Registrul Comerțului la nr. J40/11648/2007, având cod unic de înregistrare fiscala RO 21939587, iar datele de contact sunt: telefon: 031.080.11.29, e-mail: dpo@creditexpress.com.ro, adresă de corespondență: Calea Serban Vodă nr 133, clădirea Central Business Park, corp B, etaj 2, sector 4, Bucureşti.

2.   Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor la CreditExpress: 

Responsabilul cu protecţia datelor din partea Creditexpress poate fi contactat pe adresa de e-mail: dpo@creditexpress.com.ro, telefonic la nr: 031.080.11.29 sau în scris, pe adresa sediului social menţionată la punctul anterior.

3.   Scopurile și temeiurile juridice ale prelucrării

CreditExpress prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în calitate de operator de date cu caracter personal în următoarele scopuri și pe baza următoarelor temeiuri juridice:

Nr. Scopul prelucării Temeiul juridic al prelucrării
1. Colectarea debitelor/ recuperarea creanțelor dumneavoastră care au făcut obiectul mandatului / cesiunii (acțiuni de colectare voluntară cu sau fără oferirea de discount, acțiuni de punere în executare); interesul legitim de a recupera debitul mandatat / cesionat;
2. în cazul datelor cu caracter personal (e.g. voce, informații conținute în apeluri telefonice) colectate prin intermediul serviciului de call center:

–       pentru evaluarea calității serviciilor (evaluarea respectării regulilor aplicabile agenților de call center);

–       pentru a obține o dovadă a comunicărilor realizate cu dumneavoastră în vederea colectării debitelor/recuperării creanțelor pentru protejarea drepturilor și intereselor mandantului / cesionarului  și ale CreditExpress;

interesul legitim pentru evaluarea calității serviciilor și deținerea dovezii comunicărilor realizate cu dumneavoastră pentru protejarea drepturilor și intereselor mandantului / cesionarului  și ale CreditExpress;
3. Pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept al mandantului / cesionarului și CreditExpress în justiție; interesul legitim al mandantului / cesionarului și al CreditExpress de a formula o pretenție sau de a se apăra în fața instanțelor de judecată;
4. pentru a răspunde solicitărilor transmise de dumneavoastră în baza drepturilor pe care le aveți conform legii în legătură cu prelucrarea datelor dvs cu caracter personal sau cu gestionarea debitului dvs; obligație legală;
5. pentru a îndeplini obligațiile legale impuse cesionarului și CreditExpress și pentru a răspunde solicitărilor autorităților publice; obligație legală;

4.   Categoriile de date cu caracter personal prelucrate de CreditExpress:

5.   Transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal, în funcție de scopul prelucrării, către următoarele categorii de destinatari:

6.    Durata prelucrării datelor:

7.   Conform prevederilor Regulamentului GDPR aveți următoarele drepturi:

8.   Politica de cookies:

Pentru a asigura buna funcționare a site-ului nostru, uneori păstrăm în computerul dumneavoastră mici fișiere cu date, cunoscute sub numele de cookie-uri. Majoritatea site-urilor mari fac acest lucru.

Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitați. Datorită cookie-urilor, site-ul poate reține, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta.

Site-ul nostru folosește atât cookie-uri de sesiune cât și cookie-urile persistente. Cookie-uri de sesiune vă permit să mutați de la o pagină la alta în cadrul site-ului nostru, precum și reținerea oricăror informații pe care le introduceți. Un cookie de sesiune este șters atunci când închideți browserul sau după o perioadă scurtă de timp. Cookie-uri persistente permit site-ul nostru să-și amintească preferințele și setările dvs. atunci când vizitați site-ul nostru în viitor. Cookie-uri permanente expiră după o anumită perioadă de timp. Cookie-urile sunt utilizate în următoarele moduri pe site-ul nostru:

Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru mai multe detalii, consultaţi site-ul www.aboutcookies.org sau https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie  sau http://www.allaboutcookies.org/ Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă veți opta pentru acest lucru, este posibil ca funcționalitatea site-ului nostru sa fie diminuată – unele servicii sau opţiuni să nu mai  funcționeze.

9.   Angajamentul Nostru privind Securitatea

Am implementat proceduri fizice, electronice şi manageriale menite să protejeze datele pe care le procesam sau stocăm. Desigur, nu putem garanta că niciodată comunicările dumneavoastră cu Serviciile nu vor fi interceptate ilegal sau că datele dumneavoastră personale nu vor fi accesate ilegal de către terţe părţi rău-voitoare. Orice trimitere de informaţii o realizaţi pe propriul risc.

10.  Modificările Politicii privind Confidenţialitatea

Ne rezervăm dreptul de a ne modifica Politica privind Confidenţialitatea, în funcţie de necesităţile afacerii și modificările legislative. Dacă decidem să ne modificăm Politica privind Confidențialitatea, vom posta modificările respective aici, înainte ca acestea să devină efective.

Actualizat la data de: 28.02.2019

Privacy

SC CREDITEXPRESS FINANCIAL SERVICES SRL

Entitate înregistrată la ANPC conform OUG 52/2016

CUI: RO 21939587

Reg Comertului: J40/11648/2007

NOTĂ DE INFORMARE
privind condițiile de prelucrare a datelor cu caracter personal

Prin această notă de informare, vă prezentăm, în conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare “Regulamentul GDPR”) informațiile cerute de legislația în domeniu cu privire la prelucrarea de către Sc CreditExpress Financial Services Srl („CreditExpress”) a datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Datele cu caracter personal reprezintă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („Date cu caracter personal”). O persoană identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

CreditExpress, poate preclucra date cu caracter personal atât in calitate de mandatar, cât şi în calitate de împuternicit al cesionarului, ca urmare a încheierii unei cesiuni. Indiferent de situaţia contractuală scopul prelucrării este acelaşi, şi anume colectarea creanţei / debitului restant cu care persoana vizată este înregistrată în evidenţele mandantului / cesionarului.  De asemenea, în urma gestionării debitului dumneavoastră și a comunicării cu dumneavoastră în acest context, CreditExpress a obținut sau va obține, tot în calitate de operator de date, date cu caracter personal suplimentare cu privire la dumneavoastră.

 1. Identitatea și datele de contact ale operatorului de date cu caracter personal
 2. Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor la CreditExpress
 3. Scopurile și temeiurile juridice ale prelucrării
 4. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate de CreditExpress
 5. Transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal, în funcție de scopul prelucrării, către următoarele categorii de destinatari
 6. Durata prelucrării datelor
 7. Conform prevederilor Regulamentului GDPR aveți următoarele drepturi
 8. Politica de cookies
 9. Angajamentul Nostru privind Securitatea
 10. Modificările Politicii privind Confidenţialitatea

1.   Identitatea și datele de contact ale operatorului de date cu caracter personal:

CreditExpress este o societate cu sediul în Bucureşti, Calea Serban Vodă nr 133, clădirea Central Business Park, corp B, etaj 2, sector 4, înscrisă în Registrul Comerțului la nr. J40/11648/2007, având cod unic de înregistrare fiscala RO 21939587, iar datele de contact sunt: telefon: 031.080.11.29, e-mail: dpo@creditexpress.com.ro, adresă de corespondență: Calea Serban Vodă nr 133, clădirea Central Business Park, corp B, etaj 2, sector 4, Bucureşti.

2.   Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor la CreditExpress: 

Responsabilul cu protecţia datelor din partea Creditexpress poate fi contactat pe adresa de e-mail: dpo@creditexpress.com.ro, telefonic la nr: 031.080.11.29 sau în scris, pe adresa sediului social menţionată la punctul anterior.

3.   Scopurile și temeiurile juridice ale prelucrării

CreditExpress prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în calitate de operator de date cu caracter personal în următoarele scopuri și pe baza următoarelor temeiuri juridice:

Nr. Scopul prelucării Temeiul juridic al prelucrării
1. Colectarea debitelor/ recuperarea creanțelor dumneavoastră care au făcut obiectul mandatului / cesiunii (acțiuni de colectare voluntară cu sau fără oferirea de discount, acțiuni de punere în executare); interesul legitim de a recupera debitul mandatat / cesionat;
2. în cazul datelor cu caracter personal (e.g. voce, informații conținute în apeluri telefonice) colectate prin intermediul serviciului de call center:

–       pentru evaluarea calității serviciilor (evaluarea respectării regulilor aplicabile agenților de call center);

–       pentru a obține o dovadă a comunicărilor realizate cu dumneavoastră în vederea colectării debitelor/recuperării creanțelor pentru protejarea drepturilor și intereselor mandantului / cesionarului  și ale CreditExpress;

interesul legitim pentru evaluarea calității serviciilor și deținerea dovezii comunicărilor realizate cu dumneavoastră pentru protejarea drepturilor și intereselor mandantului / cesionarului  și ale CreditExpress;
3. Pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept al mandantului / cesionarului și CreditExpress în justiție; interesul legitim al mandantului / cesionarului și al CreditExpress de a formula o pretenție sau de a se apăra în fața instanțelor de judecată;
4. pentru a răspunde solicitărilor transmise de dumneavoastră în baza drepturilor pe care le aveți conform legii în legătură cu prelucrarea datelor dvs cu caracter personal sau cu gestionarea debitului dvs; obligație legală;
5. pentru a îndeplini obligațiile legale impuse cesionarului și CreditExpress și pentru a răspunde solicitărilor autorităților publice; obligație legală;

4.   Categoriile de date cu caracter personal prelucrate de CreditExpress:

5.   Transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal, în funcție de scopul prelucrării, către următoarele categorii de destinatari:

6.    Durata prelucrării datelor:

7.   Conform prevederilor Regulamentului GDPR aveți următoarele drepturi:

 1. de acces la datele dumneavoastră cu caracter personal – puteți solicita confirmarea faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate sau nu de către CreditExpress, iar în caz afirmativ, puteți solicita accesul la acestea, precum și anumite informații despre acestea (de ex: scopurile prelucrării și categoriile de date prelucrate, destinatarii sau categoriile de destinatari către care datele au fost sau vor fi dezvăluite, durata prelucrării sau criterii utilizate pentru determinarea acestei perioade, existența anumitor drepturi prevăzute de lege, sursa informațiilor etc.). La solicitarea dumneavoastră, CreditExpress vă va furniza și o copie a datelor cu caracter personal prelucrate. Solicitarea de copii suplimentare poate fi tarifată în funcție de costurile efective suportate de CreditExpress, în condițiile în care vă vor fi comunicate de CreditExpress.
 2. de rectificare a datelor dumneavoastră cu caracter personal – fără întârzieri nejustificate, puteți obține rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, precum si completarea celor care sunt incomplete.
 3. de ștergere a datelor dumneavoastră cu caracter personal („dreptul de a fi uitat”) – în situațiile reglementate expres de lege (de ex: în cazul in care se constată că datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru scopul pentru care au fost colectate sau prelucrate, dacă vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea de către CreditExpress etc.), puteți obține ștergerea de către CreditExpress a respectivelor date.
 4. de restricționare a prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal – în situațiile reglementate expres de lege (de ex: în cazul în care contestați exactitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal, pe perioada necesară pentru verificarea exactității acestora etc.), puteți obține restricționarea prelucrării de către CreditExpress a datelor dumneavoastră cu caracter personal. Restricționarea prelucrării semnifică faptul că CreditExpress se va limita la a stoca datele dumneavoastră cu caracter personal și nu va efectua alte operațiuni de prelucrare a acestor date decât cu consimțământul dvs. sau în alte anumite cazuri expres prevăzute de lege (în principal, pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice).
 5. de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal – vă puteți opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării de către CreditExpress a datelor dumneavoastră cu caracter personal în anumite cazuri prevăzute expres de lege (în special, dacă prelucrarea este întemeiată pe interesul legitim al CreditExpress). Dacă vă exercitați acest drept, CreditExpress nu va mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal decât dacă demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau decât în scop de constatare, exercitare sau apărare a unui drept în instanță.
 6. de portabilitate a datelor dumneavoastră cu caracter personal – în situațiile reglementate expres de lege (respectiv, numai dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este realizată de CreditExpress prin mijloace automate și are ca temei legal fie executarea unui contract, fie consimțământul dumneavoastră), puteți primi, într-un format structurat, utilizat în mod curent, care poate fi citit automat, datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le-ați furnizat dumneavoastră și puteți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator.
 7. dreptul de a vă retrage consimțământul, în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate înante de retragerea acestuia.Pentru exercitarea oricăruia dintre drepturilor listate la lit. a) – g). de mai sus, vă puteți adresa către CreditExpress cu o cerere scrisă, datată și semnată, folosind datele de contact menţionate la punctul 2. La solicitarea CreditExpress cererea va trebui să fie însoțită de anumite documente doveditoare.
 8. de a depune plângere – puteți depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu privire la modalitatea de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal de către CreditExpress.

8.   Politica de cookies:

Pentru a asigura buna funcționare a site-ului nostru, uneori păstrăm în computerul dumneavoastră mici fișiere cu date, cunoscute sub numele de cookie-uri. Majoritatea site-urilor mari fac acest lucru.

Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitați. Datorită cookie-urilor, site-ul poate reține, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta.

Site-ul nostru folosește atât cookie-uri de sesiune cât și cookie-urile persistente. Cookie-uri de sesiune vă permit să mutați de la o pagină la alta în cadrul site-ului nostru, precum și reținerea oricăror informații pe care le introduceți. Un cookie de sesiune este șters atunci când închideți browserul sau după o perioadă scurtă de timp. Cookie-uri persistente permit site-ul nostru să-și amintească preferințele și setările dvs. atunci când vizitați site-ul nostru în viitor. Cookie-uri permanente expiră după o anumită perioadă de timp. Cookie-urile sunt utilizate în următoarele moduri pe site-ul nostru:

Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru mai multe detalii, consultaţi site-ul www.aboutcookies.org sau https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie  sau http://www.allaboutcookies.org/ Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă veți opta pentru acest lucru, este posibil ca funcționalitatea site-ului nostru sa fie diminuată – unele servicii sau opţiuni să nu mai  funcționeze.

9.   Angajamentul Nostru privind Securitatea

Am implementat proceduri fizice, electronice şi manageriale menite să protejeze datele pe care le procesam sau stocăm. Desigur, nu putem garanta că niciodată comunicările dumneavoastră cu Serviciile nu vor fi interceptate ilegal sau că datele dumneavoastră personale nu vor fi accesate ilegal de către terţe părţi rău-voitoare. Orice trimitere de informaţii o realizaţi pe propriul risc.

10.  Modificările Politicii privind Confidenţialitatea

Ne rezervăm dreptul de a ne modifica Politica privind Confidenţialitatea, în funcţie de necesităţile afacerii și modificările legislative. Dacă decidem să ne modificăm Politica privind Confidențialitatea, vom posta modificările respective aici, înainte ca acestea să devină efective.

Actualizat la data de: 23.05.2018

INNA INSTYTUCJA

FIRMA UBEZPIECZENIOWA

Bank

ZADŁUŻENIE W INNEJ INSTYTUCJI

ZADŁUŻENIE W FIRMIE UBEZPIECZENIOWEJ

REKLAMACJA

kontakt201

ggdfgddfg

kontakt200

KONTAKT104

ggggggggggggggggggggggggggggg

KONTAKT103

KONTAKT101

KONTAKT100

ShiwaTest

dddhs

Reklamacje

Wymagane dokumenty w sytuacjach spornych

КАР’ЄРА

Согласие на обработку персональных данных

Настоящим в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» я даю Обществу с ограниченной ответственностью «Кредитэкспресс Финанс» (ИНН 7707790885, ОГРН 1127747190152, адрес места нахождения: 127055, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 68/70, стр. 1, номер в Реестре операторов персональных данных Роскомнадзора: 77-12-000622) свое согласие на обработку в виде совершения любых действий (операций) или совокупности действий (операций), с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение моих персональных данных, вводимых в полях данного обращения, в целях его рассмотрения. Срок действия настоящего согласия – 3 года. Мне известно, что настоящее согласие может быть мной отозвано путем направления соответствующего заявления в ООО «Кредитэкспресс Финанс» по указанному выше адресу.

Розглянути пропозицію вакансії

Apply job

Apply job

Apply job

Apply job

Apply job

Apply job

Apply job

Apply job

Apply job

Apply job

Apply job

Apply job

Home

Landing

Podmienky používania

Táto webová lokalita je oficiálnou webovou lokalitou spoločnosti CREDITEXPRESS Group. Autorské práva k všetkému obsahu na tejto webovej lokalite sú vlastníctvom spoločnosti CREDITEXPRESS Group.

Zobrazovaním stránok tejto webovej lokality vo webovom prehliadači potvrdzujete, že ste sa s týmito podmienkami používania oboznámili a považujete ich za záväzné.

Kopírovanie, menenie, prenášanie alebo distribuovanie obsahu tejto webovej lokality v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti CREDITEXPRESS Group sa zakazuje.

Všetky ponuky zverejnené na tejto webovej lokalite slúžia výhradne na informatívne účely. Informácie na tejto webovej lokalite sa môžu kedykoľvek zmeniť. Aktuálne informácie získate obrátením sa na oddelenie služieb zákazníkom spoločnosti CREDITEXPRESS Group.

Legal Notice (Slovakian)

Stručná príručka

Informácie

O nás

Služby

Kontakt

Kontakt

Zaposlitev

Dejstva

Informacije

O podjetju

Storitve

Pogoji uporabe

To je uradna spletna stran skupine CREDITEXPRESS. Avtorske pravice vseh vsebin na tej spletni strani so v lasti skupine CREDITEXPRESS.

Če to spletno stran odprete in berete v svojem brskalniku, s tem potrjujete, da ste razumeli te pogoje in jih sprejemate kot obvezujoče.

Prepovedano je kopiranje, spreminjanje, prenos ali razpošiljanje vsebin na tej spletni strani v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega soglasja skupine CREDITEXPRESS.

Vse ponudbe, objavljene na tej spletni strani, so zgolj informativne narave. Informacije se lahko kadarkoli spremenijo. Če želite najnovejše informacije, se obrnite na uporabniški servis skupine CREDITEXPRESS.

Jogi nyilatkozat – szlovén

Uslovi korišćenja

Ova stranica je zvanična stranica poslovnog sistema CREDITEXPRESS Group. Autorska prava na sav sadržaj na ovoj stranici su u vlasništvu poslovnog sistema CREDITEXPRESS Group.

Otvaranjem i čitanjem ove stranice u svom pregledaču izjavljujete da ste razumeli ove uslove korišćenja i da ih prihvatate kao obavezujuće.

Kopiranje, prenošenje i deljenje bilo kog dela sadržaja ove stranice u bilo kom obliku je zabranjeno bez prethodne pismene saglasnosti koju daje CREDITEXPRESS Group.

Sve ponude koje se objave na ovoj stranici služe isključivo za informisanje. Informacije mogu da se promene u svakom trenutku. Molimo vas da se za aktuelne informacije obratite službi za brigu o klijentima kompanije CREDITEXPRESS Group.

Jogi nyilatkozat – szerb

Kontakt

Činjenice

Informacije

Usluge

Condiții de utilizare

Acest site web reprezintă site-ul oficial al Grupului CREDITEXPRESS.  Drepturile de autor asupra întregului conținut al acestui site web îi aparțin Grupului CREDITEXPRESS.

Prin deschiderea în browser-ul dumneavoastră și citirea acestui site vă asumați faptul ca ați înțeles  condițiile și că le recunoașteți ca fiind obligatorii.

Este interzisă copierea, modificarea, transferul sau distribuirea, în orice formă, a oricărui conținut de pe acest site web fără acordul prealabil scris al Grupului CREDITEXPRESS.

Toate ofertele publicate pe acest site web au exclusiv un scop informațional.  Informațiile se pot schimba oricând. Pentru informații complete și actuale vă rugăm contactați Departamentul Servicii Clienți al Grupului CREDITEXPRESS.

Jogi nyilatkozat – ROM

FAPTE

Kariéra

Zaposlenje

Informații

Servicii

O nama

Contact

Cariere

DESPRE NOI

WARUNKI KORZYSTANIA

Ta strona jest oficjalną stroną internetową Grupy CREDITEXPRESS. Informacje tutaj zamieszczone są chronione prawem autorskim i stanowią własność Grupy CREDITEXPRESS.

Użytkownik korzystający z tej strony, potwierdza, że zapoznał się z niniejszymi warunkami i uznaje je za wiążące.
Kopiowanie, zmiana, rozpowszechnianie lub przekazywanie w jakiejkolwiek formie informacji zamieszczonych na tej stronie internetowej bez uprzedniej pisemnej zgody Grupy CREDITEXPRESS jest zabronione.

Wszystkie oferty znajdujące się na niniejszej stronie mają wyłącznie informacyjny charakter. Informacje mogą ulec zmianie w dowolnym momencie. Aby uzyskać najnowsze informacje, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta Grupy CREDITEXPRESS.

USŁUGI

Jogi nyilatkozat – POL

INFORMACJE

FAQ

KONTAKT

KARIERA

O NAS

Jogi nyilatkozat (UKR)

Jogi nyilatkozat (RUS)

Одредби за користење

Оваа веб-локација е официјалната веб-локација на групацијата CREDITEXPRESS. Авторските права за сета содржина на оваа веб-локација се во сопственост на групацијата CREDITEXPRESS.

Отворајќи ја и читајќи ја оваа веб-локација во вашиот веб-прегледувач, давате согласност дека сте ги разбрале овие одредби и дека ги прифаќате како обврзувачки.

Забрането е во каква било форма да копирате, менувате, пренесувате или дистрибуирате каква било содржина од оваа веб-локација без претходна писмена согласност од групацијата CREDITEXPRESS.

Сите понуди објавени на оваа веб-локација се само за информативни цели. Информациите може да се менуваат во секое време. За ажурирани информации, контактирајте со Секторот за кориснички услуги на групацијата CREDITEXPRESS.

Jognyilatkozat makedón

Jogi nyilatkozat – CZH

Контакт

Кариера

Факти

Информации

За нас

Услуги

Jognyilatkozat horvát

Kontakt

Karijera

Činjenice

Informacije

Usluge

Uvjeti korištenja

Ovo su službene mrežne stranice CREDITEXPRESS Grupe. CREDITEXPRESS Grupa je vlasnik autorskih prava na sav sadržaj koji se nalazi na ovim mrežnim stranicama.

Otvaranjem I čitanjem sadržaja na ovoj mrežnoj stranici potvrđujete da ste razumjeli ove uvjete i prihvaćate da su obvezujući.

Zabranjeno je umnožavati, mijenjati, prenositi ili distribuirati u bilo kojem obliku sadržaj s ovih mrežnih stranica bez prethodnog pisanog odobrenja CREDITEXPRESS Grupe.

Sve ponude objavljene na ovim mrežni stranicama služe isključivo u svrhu davanja informacija. Informacije su podložne stalnim izmjenama. Za ažurirane informacije obratite se Odjelu za korisničke usluge  CREDITEXPRESS Grupe.

ПОСЛУГИ

УМОВИ КОРИСТУВАННЯ

Цей сайт є офіційним сайтом КРЕДИТЕКСПРЕС Груп. Весь вміст цього сайту є власністю КРЕДИТЕКСПРЕС Груп. Ознайомлюючись  з цим сайтом, Ви підтверджуєте, що зрозуміли умови і визнаєте їх юридичну силу. Забороняється копіювати,  передавати або поширювати в будь-якій формі будь-який вміст сайту без попередньої письмової згоди КРЕДИТЕКСПРЕС Груп. Усі пропозиції на сайті розміщені суто з інформаційною метою.  Інформація може змінитися будь-якої миті. Для отримання актуальної інформації звертайтесь у відділ обслуговування клієнтів КРЕДИТЕКСПРЕС Груп.

ІНФОРМАЦІЯ

ФАКТИ

КОНТАКТИ

ПРО НАС

Кариера

Jognyilatkozat bolgár

Условия за ползване

Това е официалният  уебсайт на CREDITEXPRESS Group. Съдържанието на уеб страниците в този сайт е собственост на CREDITEXPRESS Group.

Осъщестявайки достъп до нашия уебсайт от Вашия браузър, Вие се съгласявате с общите условия и ги приемате.

Забранено е копирането, промяната, разпространението и предоставянето, под каквато и да е форма, на съдържанието на този уебсайт, без предварително писмено одобрение  от страна на CREDITEXPRESS Group.

Всички предложения, публикувани на този уебсайт, са само с информационна цел. Информацията може да се актуализира по всяко време. За актуална информация, моля свържете се с Отдел Обслужване на клиенти на CREDITEXPRESS Group.

Факти

Информация

За нас

Услуги

УСЛУГИ

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Этот сайт является официальной страницей КРЕДИТЭКСПРЕСС Групп. Все содержимое этого сайта является собственностью КРЕДИТЭКСПРЕСС Групп. Открывая и читая этот сайт в браузере, вы подтверждаете, что поняли эти условия и признаете их юридическую силу.

Запрещается копировать, изменять, передавать или распространять в любой форме любое содержание этого сайта без предварительного письменного согласия КРЕДИТЭКСПРЕСС Групп.

Все предложения на этом сайте размещены исключительно в информационных целях. Информация может измениться в любой момент. Для получения актуальной информации обращайтесь в отдел обслуживания клиентов КРЕДИТЭКСПРЕСС Групп.

НОВОСТИ

ФАКТЫ

КОНТАКТЫ

КАРЬЕРА

О НАС

SMLUVNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ

Tato webová stránka je oficiální stránkou společnosti CREDITEXPRESS Group.  Autorská práva veškerého obsahu těchto webových stránek jsou vlastněna společností CREDITEXPRESS Group.

Je zakázáno jakoukoli formou kopírovat, měnit, převádět nebo distribuovat jakýkoli obsah těchto webových stránek bez předchozího písemného souhlasu společnosti CREDITEXPRESS Group.

Veškeré nabídky zveřejněné na těchto webových stránkách slouží výhradně k informačním účelům. Tyto informace mohou být kdykoli změněny. Za účelem získání aktuálních informací, prosím, kontaktujte Oddělení služeb zákazníkům společnosti CREDITEXPRESS Group.

Otevřením a přečtením těchto webových stránek ve Vašem prohlížeči potvrzujete, že jste porozuměli těmto smluvním podmínkám a že je přijímáte jako závazné.

SLUŽBY

INFORMACE

POJMY

KONTAKT

KARIÉRA

O NÁS

HOME

Home

Home

Home

Home

Home

Home

Home

Home

Home

Home

Контакти

O nama

Terms of Use

This website is the official website of the CREDITEXPRESS Group. The copyright of all content on this website is owned by the CREDITEXPRESS Group.

By opening and reading this website in your browser, you acknowledge that you have understood these terms and accept them as binding.

It is forbidden to copy, change, transfer or distribute, in any form, any content on this website without prior written approval from the CREDITEXPRESS Group.

All offers published on this website are for information purposes only. Information may change at any time. For up-to-date information please contact the Customer Service Department of the CREDITEXPRESS Group.

Felhasználási feltételek

Ez a honlap a CREDITEXPRESS Group hivatalos honlapja. A honlapon található minden tartalom szerzői joga a CREDITEXPRESS Group tulajdonát képezi.

Amennyiben böngészőjével megnyitja és olvassa ezt a weboldalt, ezáltal elismeri, hogy megértette és önmagára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen feltételeket.

A honlapon található tartalmakat tilos reprodukálni, megváltoztatni, átruházni, bármilyen formában terjeszteni a CREDITEXPRESS Group előzetes írásos jóváhagyása nélkül.

Az oldalon közzétett ajánlatok tájékoztató jellegűek. Az információk esetleg megváltoztak. Friss információkért forduljon a CREDITEXPRESS Group ügyfélszolgálatához.

Legal notice

Jogi nyilatkozat

Contact Us

Kapcsolat

Career

Karrier

Facts

Tudástár

Information

Információ

About

Rólunk

Services

Szolgáltatások

Home

Kezdőlap

Kapcsolat

Amennyiben további kérdése lenne cégünkről, követelésbehajtással vagy követelésvásárlással kapcsolatban szeretne további információkhoz jutni, forduljon bizalommal munkatársainkhoz!
Visszahívás kérése
  Hozzájárulok ahhoz, hogy adataimat tárolják és a megadott e-mail címre hírlevelet, ajánlatokat küldjenek.
Elérhetőség

1133 Budapest, Árbóc utca 6, Magyarország