INNA INSTYTUCJA

Poniżej przedstawiamy najczęstsze kwestie do wyjaśnienia oraz dokumenty, które pomogą rozwiązać sprawę.

Wymagany dokument - wystarczy skan / ksero / odpis

Pełnomocnictwo Pełnomocnictwo zwykłe (bez formy aktu notarialnego) . Powinno zawierać: dane osoby, która udziela pełnomocnictwa (wymagane: PESEL i adres zameldowania, dodatkowo można umieścić numer i serię dowodu osobistego) oraz dane Pełnomocnika (wymagane: PESEL i adres zameldowania, dodatkowo można umieścić numer i serię dowodu osobistego) oraz wyraźne wskazanie jakiej instytucji/sprawy tyczy się rzeczony dokument. Wymagany jest również czytelny podpis osoby upoważniającej.
Pełnomocnictwo notarialne.
W celu upewnienia się, która z form jest wskazana dla prowadzonej dla Państwa sprawy, proszę o kontakt telefoniczny pod numerem (71) 77 66 470 w godz. 7:00-20:00 od PN do PT.
Upadłość konsumencka/ gospodarcza Dokument poświadczający ogłoszenie przez Sąd upadłości gospodarczej/konsumenckiej.
Cesja umowy W przypadku przepisania umowy abonamentowej na nowego Konsumenta, prosimy o przesłanie wspomnianego dokumentu.
Sprzęt (dekoder, modem, karta pamięci) Potwierdzenie odbioru sprzętu przez instytucję, która domaga się jego zwrotu (pokwitowany odbiór przesyłki, skan z trackingu przesyłki).
Nie należy przesyłać samego dowodu nadania, ponieważ nie poświadcza on zwrotu rzeczonego sprzętu w sposób skuteczny.
Kradzież dokumentów Wystawiony przez Policję dokument potwierdzający zgłoszenie faktu kradzieży dowodu osobistego z widoczną datą zgłoszenia zaistniałej sytuacji.
Odstąpienie od umowy Dokument odstąpienia wraz z wyraźną pieczątką instytucji przyjmującej zgłoszenie, bądź dowód odbioru przesyłki listownej przez rzeczoną instytucję.
Zgon Akt zgonu, odpis aktu zgonu – wystawiony przez Urząd Stanu Cywilnego.
Wchodząc na poniższą stronę www, dowiesz się jak uzyskać odpis aktu zgonu:.
https://obywatel.gov.pl/zgon/uzyskaj-odpis-aktu-stanu-cywilnego-urodzenia-malzenstwa-zgonu

Wyślij zdjęcie lub skan dokumentu poprzez:

  1. Viber +48 693 991 212 lub WhatsApp +48 693 991 212
  2. e-mail (biuro@creditexpress.pl)
  3. fax (71) 78 45 205
  4. pismo ul. Racławicka 2-4, 53-146 Wrocław.

 

Prosimy o nie przesyłanie: kart chorobowych, dokumentów potwierdzających, iż jest się osobą zarejestrowaną jako bezrobotna, zestawienia wydatków ponoszonych na wykup leków, opłaty mediów.

Jeśli problem jest bardziej złożony – zadzwoń do nas, pomożemy to ustalić (71) 77 66 470

Oops! We could not locate your form.