En VYBERTE KRAJINU

Stručná príručka

Správa pohľadávok je dlhodobo známa a uznávaná finančná činnosť, no pre väčšinu ľudí ide stále o pomerne neznámu oblasť. Tu sa môžete dozvedieť o hlavných odborných pojmoch a často kladených otázkach. Získate tak jasnejší a transparentnejší prehľad o činnostiach našej spoločnosti a odvetví ako takom.

V prípade ďalších otázok týkajúcich sa našej spoločnosti alebo ak potrebujete informácie o správe, či odkupovaní pohľadávok, obráťte sa na našich zástupcov.

Často kladené otázky

1
Čo je to správa pohľadávok?

Správa pohľadávok je služba, v rámci ktorej veritelia alebo nimi poverené spoločnosti zaoberajúce sa správou pohľadávok vymáhajú splatné a nesporné pohľadávky pred začatím súdneho konania.

2
Aký je prístup spoločnosti CREDITEXPRESS k správe pohľadávok?

Vždy hľadáme riešenie, ktoré je uspokojivé a výhodné pre všetky strany. Po kontaktovaní dlžníka – či už telefonicky, listom, alebo osobne – posúdime všetky možné spôsoby úhrady a v prípade potreby poskytneme možnosť úľavy, resp. úhradu na splátky.

3
Prečo ma spoločnosť CREDITEXPRESS kontaktovala?

Váš veriteľ s nami uzavrel zmluvu o správe pohľadávok, na základe ktorej zastupujeme jeho záujmy počas procesu vyrovnania pohľadávky.

4
Čo mám robiť, ak ma spoločnosť CREDITEXPRESS kontaktovala?

Aby sme mohli nájsť riešenie, ktoré vám bude vyhovovať, najdôležitejšie je, aby ste nás kontaktovali čo najskôr. Takto nám môžete včas oznámiť, že pohľadávku považujete za protiprávnu, resp. že máte ťažkosti s jej úhradou.

5
Je činnosť spoločnosti CREDITEXPRESS zákonná?

Naša spoločnosť sa správou pohľadávok zaoberá od roku 1999 a patrí do skupiny, ktorá pôsobí už v 13 krajinách strednej a východnej Európy, pričom má viac ako 3 000 klientov. Spoločnosť je členom niekoľkých odborných asociácií, našu prácu vykonávame v súlade s naším striktným Etickým kódexom a príslušnými právnymi predpismi.

6
Ako môžem vyrovnať svoju pohľadávku?

Svoju pohľadávku môžete uhradiť naraz, resp. ak je to potrebné, aj na splátky. Môžete zaplatiť v hotovosti na našom oddelení služieb zákazníkom, prostredníctvom šeku priloženého k výzve na úhradu alebo bankovým prevodom. Nezabudnite, že neuhradenie pohľadávok v stanovenom termíne môže mať za následok navýšenie dlžnej sumy.

OPÝTAJTE SA NÁS

Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na niektorý z našich kontaktov alebo na oddelenie služieb zákazníkom.
    Súhlasim so spracovaním a uchovaním mojích osobných údajov, a súhlasím  so zasielaním informácii o novinkách, špeciálnych ponukách a iných oznámení.

Hlavné pojmy (od A po Z)

D
Dátum splatnosti

Dátum, do ktorého je potrebné dlžnú sumu uhradiť. Pokiaľ sa suma neuhradí do daného dátumu, stáva sa dlhom.

Dlžník

Fyzická osoba, právnická osoba alebo iný subjekt, ktorý dlhuje peniaze alebo má iné platobné, resp. podobné záväzky.

F
Faktoring

Faktoring je odpredaj pohľadávok. Takáto pohľadávka môže byť výsledkom akéhokoľvek právneho vzťahu, s ktorým je spojený platobný záväzok.

K
Konanie o vymáhaní pohľadávky

Regulovaný proces, na konci ktorého môže veriteľ dostať príslušný tovar alebo peňažné prostriedky, ak dlžník nesplní svoje záväzky dobrovoľne.

O
Ochrana pred veriteľmi

Opatrenie na žiadosť dlžníka na zaistenie jeho ochrany, o ktoré môže požiadať, ak veriteľovi nie je schopný uhradiť pohľadávku. Počas doby platnosti tohto opatrenia (60 dní) dlžníka nemožno vyzvať na uhradenie pohľadávky, pričom získava moratórium a ochranu pred veriteľmi, t. j. nemožno voči nemu začať konanie vo veci vymáhania pohľadávky alebo proces likvidácie.

P
Pohľadávka

Dlh, ktorý vznikol v súvislosti s požičaním peňazí, dodaním tovaru alebo poskytnutím služieb.

S
Spoludlžník

Spoludlžník má rovnaké záväzky ako dlžník. Má zároveň rovnakú povinnosť splatiť pohľadávku.

Správa pohľadávok

Komerčné služby, v rámci ktorých veritelia alebo nimi poverené spoločnosti zaoberajúce sa správou pohľadávok vymáhajú splatné a nesporné pohľadávky pred začatím súdneho konania.

V
Vymáhanie

V rámci vymáhania pohľadávky kontaktujeme dlžníka, zašleme mu platobné výzvy a ponúkneme platbu na splátky, prípadne odloženie termínu platby. Počas procesu vymáhania sa snažíme o efektívne vyrovnanie pohľadávky formou rokovaní. Spoločnosť CREDITEXPRESS je v kontakte s dlžníkom od samého začiatku procesu.

Z
Záväzok

Peňažný dlh, ktorý je dlžník povinný uhradiť na základe právneho predpisu alebo zmluvy.

Kontakt

V prípade ďalších otázok týkajúcich sa našej spoločnosti alebo ak potrebujete informácie o správe, či odkupovaní pohľadávok, obráťte sa na našich zástupcov.
POŽIADAT O SPÄTNÉ VOLANIE
    Súhlasim so spracovaním a uchovaním mojích osobných údajov, a súhlasím  so zasielaním informácii o novinkách, špeciálnych ponukách a iných oznámení.
SÍDLO

Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava