En VYBERTE KRAJINU

Služby

Spravovanie a vymáhanie pohľadávok je časovo náročná úloha vyžadujúca špecifické znalosti v oblasti práva, psychológie a IT, ako aj tú správnu infraštruktúru. Pracovníci spoločnosti CREDITEXPRESS s takmer dvoma desaťročiami skúseností pomáhajú našim klientom pri vymáhaní zákonných pohľadávok jednoducho a bez rizika.

Rýchle vymáhanie

Môžete nás poveriť vymáhaním uhradenia svojich faktúr hneď v prvý deň po dátume ich splatnosti. Prečo?
 • Výzvy na úhradu zašleme namiesto vás.
 • Vaše predpokladané náklady sa znížia a nevzniknú vám žiadne ďalšie výdavky.
 • Táto služba vám umožňuje vymáhanie všetkých splatných pohľadávok efektívne a rýchlo.
 • Zachovaniu obchodného vzťahu medzi dlžníkom a klientom venujeme maximálnu pozornosť.

Vymáhanie pohľadávok

Finančne efektívna a profesionálna správa pohľadávok s množstvom výhod.
 • Telefonické a korešpondenčné riešenia vymáhania šité ma mieru obchodnej stratégii klienta.
 • Dlžníkom ponúkame množstvo riešení úhrady pohľadávok, čím umožňujeme ich okamžité splatenie.
 • Pracovníci nášho oddelenia telefonického vymáhania pohľadávok sú rozdelení do tímov podľa oblastí a klientov, čo prispieva k zvýšeniu kvality a efektívnosti celého procesu.
 • Naši zákazníci neprídu o svojich zákazníkov kvôli neuhradeným faktúram.

Monitorovanie pohľadávok

Správa nedobytných pohľadávok je jedinečnou službou našej spoločnosti.
 • Monitorujeme finančné postavenie dlžníkov celé desaťročia prostredníctvom telefónu, listov a kontaktu s našimi zástupcami.
 • V prípade pravidelného kontaktu medzi dlžníkom a správcom pohľadávky možno použiť vhodný spôsob správy dlhu ihneď, ako sa finančná situácia dlžníka zlepší.
 • Táto možnosť je obzvlášť efektívna v neistých časoch, keď je dlžník bez príjmu, no po získaní nových zákaziek sa jeho platobná schopnosť zlepší.

Odkúpenie nesplatených pohľadávok

Odkúpime vaše nesplatené pohľadávky bez ohľadu na veľkosť predávaného portfólia. Počas tohto procesu poskytujeme komplexné odborné a právne poradenstvo.
 • Predaj vašich pohľadávok znamená okamžitý tok hotovosti do vášho podniku.
 • Môžete sa sústrediť na procesy v rámci hlavných činností vašej spoločnosti a nemusíte vyčleňovať zdroje na vymáhanie nesplatených pohľadávok.
 • Môžete znížiť záťaž svojich cenných personálnych, hardvérových, softvérových a informačno-technologických zdrojov.
 • Už nepotrebujete samostatnú správu vymáhania pohľadávok, a tak môžete ušetriť s tým súvisiace výdavky.
 • Prostredníctvom predaja vašich pohľadávok podporujeme váš podnik a zbavujeme ho zbytočnej administratívnej záťaže zavedením komplexnej stratégie vymáhania a správy pohľadávok.

Vymáhanie súdnou cestou (kreditný partner)

Naše služby administratívneho vymáhania pohľadávok sú doplnené aj o možnosť ich vymáhania súdnou cestou. Naši právnici pracujú v súlade so štandardmi skupiny.
 • Našich klientov zastupujeme a pomáhame im našimi odbornými znalosťami v časovo náročných konaniach.
 • Preberáme na seba priebeh celého súdneho konania (vrátane súdnych sporov a exekučných konaní).

Kontakt

V prípade ďalších otázok týkajúcich sa našej spoločnosti alebo ak potrebujete informácie o správe, či odkupovaní pohľadávok, obráťte sa na našich zástupcov.
POŽIADAT O SPÄTNÉ VOLANIE
  Súhlasim so spracovaním a uchovaním mojích osobných údajov, a súhlasím  so zasielaním informácii o novinkách, špeciálnych ponukách a iných oznámení.
SÍDLO

Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava