En VYBERTE KRAJINU

O nás

V krajinách severnej Európy a Škandinávie má právna istota, dodržiavanie a vymáhanie zmlúv dlhú tradíciu trvajúcu stáročia, ktorá vytvára stabilný základ pre podniky a je zárukou predvídateľného vývoja a toku hotovosti. Prostredníctvom nášho partnera vo Švédsku, spoločnosti SVEA Group, spájame tieto tradície a základné etické princípy s profesionálnymi skúsenosťami, schopnosťami a znalosťami miestnych pomerov, ktoré sú v regióne strednej a východnej Európy jedinečné.

Stabilita a dynamizmus

Skupina CREDITEXPRESS Group, ktorej je spoločnosť CREDITEXPRESS Slovensko s.r.o. členom, funguje od roku 1999. V súčasnosti pôsobíme v 13 európskych krajinách, v ktorých našim klientom poskytujeme komplexné a efektívne služby na vysokej úrovni v oblastiach správy, odkupovania a vymáhania pohľadávok a faktoringových činností. V uplynulých rokoch sme umožnili viac ako 3 000 klientom sústreďovať sa na podnikanie a nestrácať čas a zdroje správou pohľadávok.

Sme hrdí na skutočnosť, že od nášho vzniku sme mali možnosť pracovať s najvýznamnejšími spotrebiteľskými značkami a finančnými skupinami v regióne. Vďaka týmto partnerstvám ponúkame etické, komplexné a efektívne služby vymáhania pohľadávok od samého začiatku. Našim medzinárodným klientom tak môžeme poskytovať vysoko kvalitné služby, jednotné správy na úrovni celej skupiny a flexibilné postupy.

Tradícia a pokrok

Skupina CREDITEXPRESS Group je európska spoločnosť poskytujúca finančné služby, ktorú do dnešného dňa riadia jej zakladatelia v spolupráci s kvalifikovaným medzinárodným tímom. Spoločnosť má v súčasnosti takmer 1 500 zamestnancov na medzinárodnej úrovni.

Inovácie sú pre našu skupinu kľúčové v každej oblasti, či už ide o rozvoj infraštruktúry našich kancelárií (softvér, ktorý nám pomáha pri práci), alebo o vzdelávania našich pracovníkov. Naše skúsenosti získané v regióne strednej a východnej Európy a naše znalosti medzinárodného trhu neustále využívame na to, aby sme klientom vždy poskytovali tie najlepšie služby.

Náš medzinárodný obchodný partner, spoločnosť SVEA Group, je lídrom na trhu v severnej Európe. Ako poskytovateľ finančných a administratívnych služieb pôsobí už od roku 1981, pričom disponuje licenciou od Švédskeho úradu finančnej kontroly. Má pobočky v ôsmych krajinách a rozsiahlu sieť partnerov po celom svete. Svojimi 30-ročnými odbornými skúsenosťami pomáha podnikom zvyšovať likviditu v krátkodobom horizonte.

Kombináciou využívania najnovších technológií a inovatívnych riešení s vysokou úrovňou osobných služieb a služieb orientovaných na zákazníka našim klientom v spolupráci so spoločnosťou SVEA Finance Hungary Zrt vždy dokážeme ponúknuť tú správnu možnosť.

Prečo CREDITEXPRESS?

Môžete sa sústrediť na to, čo viete najlepšie
Sme špecialisti na správu pohľadávok. V tomto regióne sa tešíme dôvere viac ako 3 000 klientov, ktorým pomáhame riešiť problémy týkajúce sa nesplatených pohľadávok, od prvého dňa oneskorenia úhrady až po odkúpenie pohľadávky. To našim klientom umožňuje sústrediť sa na ich hlavnú oblasť podnikania s vedomím, že o ich financie sa starajú odborníci.

Služby prispôsobené potrebám spoločnosti
V priebehu uplynulého desaťročia sme neustále rozvíjali naše služby v rámci rýchlo sa meniaceho trhu citlivým reagovaním na spätnú väzbu od našich klientov, ktorí takto mohli úspešne plniť špecifické potreby trhu v strednej a východnej Európe.

Znalosť špecifických potrieb regiónu
Používame najvyspelejšie technológie vymáhania pokiaľ ide o odborné využívanie  psychologických metód v príslušnom ekonomickom a kultúrnom prostredí. Ponúkame jedinečné a efektívne služby poskytujúce optimálne riešenia pre klientov vymáhajúcich pohľadávky aj pre dlžníkov.

Zákonnosť a etické postupy
Etický kódex našej skupiny prestavuje skutočný záväzok voči našim klientom a zákazníkom našich klientov. Pracovníci spoločnosti CREDITEXPRESS rešpektujú jednotlivcov a spoločnosti, ktoré majú finančné ťažkosti bez ohľadu na ich dôvod.

Naše riešenia výrazne zvýšia vaše šance na uhradenie pohľadávok.  Neváhajte sa obrátiť na našich zástupcov.

Zásady

Každý pracovník skupiny CREDITEXPRESS Group sa usiluje nadviazať na vysokú úroveň a diverzitu správy pohľadávok, ktoré skupina využíva v rámci každého trhu.

Vyrovnanie pohľadávok je citlivá a komplexná oblasť. Pri našej práci nemôžeme brať do úvahy iba očakávania nepretržite sa meniaceho trhového prostredia. Pri vymáhaní pohľadávok musíme udržiavať krehkú dôveru medzi našimi klientmi a ich zákazníkmi, ktorá je základom ich budúcej spolupráce.

Svoju prácu vždy realizujeme transparentne, profesionálne, pomocou tých najmodernejších metód vymáhania, s potrebnou empatiou a v súlade so zásadami stanovenými v našom Etickom kódexe. Snažíme sa konať primerane v každej situácii.

  1. Vymáhanie pohľadávok v mene našich klientov vykonávame eticky, kvalitne a finančne efektívne.
  2. V porovnaní s konkurenciou poskytujeme služby výnimočnej kvality a efektivity a chránime povesť našich klientov za každých okolností.
  3. Poskytujeme transparentné služby šité na mieru aktuálnym požiadavkám našich klientov.
  4. Rešpektujeme a chránime práva a dôstojnosť dlžníkov počas procesu vymáhania.
  5. Údaje našich klientov a dlžníkov považujeme za dôverné.
  6. Používame protokoly správy, zabezpečenia a spracovávania údajov, ktoré prekračujú rámec platnej legislatívy.

Spoľahlivé spoločnosti zaoberajúce sa správou pohľadávok pôsobia v súlade s prísnymi etickými normami a príslušnými právnymi predpismi. Rovnako ako ostatní najvýznamnejší hráči na trhu je aj skupina CREDITEXPRESS Group  členom ACA International, medzinárodnej odbornej asociácie spoločností zaoberajúcich sa správou pohľadávok. Táto asociácia združuje iba spoločnosti, ktoré preukázali svoje profesionálne schopnosti.

Sociálna zodpovednosť

Naša skupina ako poskytovateľ finančných služieb berie sociálnu zodpovednosť podniku mimoriadne vážne. Členovia skupiny podporujú rozličné miestne iniciatívy. Skupina CREDITEXPRESS Group podporuje dva komunitné projekty pre deti v núdzi. Obzvlášť sme hrdí na to, že podporujeme detský ústav v Barenherz a renováciu školy v Kamakwie v Sierra Leone.

Kontakt

V prípade ďalších otázok týkajúcich sa našej spoločnosti alebo ak potrebujete informácie o správe, či odkupovaní pohľadávok, obráťte sa na našich zástupcov.
POŽIADAT O SPÄTNÉ VOLANIE
    Súhlasim so spracovaním a uchovaním mojích osobných údajov, a súhlasím  so zasielaním informácii o novinkách, špeciálnych ponukách a iných oznámení.
SÍDLO

Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava