СВИДЕТЕЛЬСТВО №5/17/77000-КЛ
о внесении в государственный реестр КА

O NAS

W krajach Europy Północnej i Skandynawii pewność prawa oraz przestrzeganie i egzekwowanie umów ma wielowiekową tradycję. Dzięki temu przedsiębiorcy mają stabilne i przewidywalne warunki prowadzenia biznesu oraz gwarancje przepływu środków pieniężnych. Za pośrednictwem naszego partnera biznesowego w Szwecji, Grupy SVEA, łączymy te tradycje oraz leżące u ich podstaw zasady etyki biznesowej z doświadczeniem, kompetencjami i znajomością lokalnych rynków, co wyróżnia nas w Europie Środkowo-Wschodniej.

Stabilność i dynamika

Grupa CREDITEXPRESS, do której należy CREDITEXPRESS INKASSO POLAND Sp.z o.o., prowadzi działalność od 1999 roku. Dziś jesteśmy obecni już w 10 krajach Europy. Świadczymy wysokiej jakości usługi, oferując spójne i skuteczne rozwiązania dla Klientów na całym świecie w następujących obszarach:

W ostatnich latach pomogliśmy ponad 3 000 Klientów skoncentrować się na prowadzeniu działalności gospodarczej, biorąc na siebie ciężar windykacji należności.

Jesteśmy dumni, że od początku istnienia Spółki mogliśmy współpracować z czołowymi graczami sektora finansowego. Dzięki temu nasze działania w zakresie dochodzenia wierzytelności zawsze były spójne, skuteczne oraz zgodne z etyką biznesową. To zaś pozwala nam oferować Klientom na całym świecie usługi wysokiej jakości,  jednolite raporty na poziomie Grupy oraz elastyczne procedury.

Tradycja i postęp

CREDITEXPRESS Group to europejska firma z sektora usług finansowych. Do dziś jest zarządzana przez założycieli we współpracy z wykwalifikowanym zespołem międzynarodowym. Spółka zatrudnia obecnie około 1500 pracowników na całym świecie.

Innowacyjność jest niezbędna w każdej dziedzinie naszej działalności, w tym także w rozwoju zaplecza administracyjnego (np. oprogramowania wspierającego naszą pracę) czy szkoleń dla pracowników. Nieustannie wykorzystujemy doświadczenie zdobyte w Europie oraz kompetencje międzynarodowe, aby zawsze zapewnić Klientom najlepszą obsługę.

Nasz partner biznesowy Grupa SVEA, jest wiodącym podmiotem w krajach Europy Północnej; działa jako dostawca usług finansowych i administracyjnych od 1981 roku na podstawie zezwolenia wydanego przez szwedzki Urząd Nadzoru Finansowego. Ma oddziały w ośmiu krajach i rozbudowaną sieć partnerów na całym świecie; wykorzystuje swoje 30-letnie doświadczenie, by poprawiać płynność finansową przedsiębiorstw w krótkich okresach obrachunkowych.

Dzięki współpracy ze SVEA Finance Hungary Zrt, a także połączeniu nowoczesnych technologii z innowacyjnymi pomysłami oraz wysokimi standardami obsługi, zawsze dostarczamy naszym Klientom najlepsze rozwiązania.

Dlaczego CREDITEXPRESS?

Możesz skoncentrować się na tym, co robisz najlepiej

Jesteśmy specjalistami w dziedzinie zarządzania wierzytelnościami. W Europie cieszymy się zaufaniem ponad 3 000 Klientów, którym pomagamy rozwiązywać problemy związane z zaległymi należnościami, począwszy od pierwszego dnia opóźnienia do momentu wykupu zobowiązania. Nasi Klienci wiedzą, że ich finanse są zarządzane przez profesjonalistów, dlatego mogą skoncentrować się na prowadzeniu i rozwijaniu swojej  działalności gospodarczej.

Usługi dostosowane do potrzeb Twojej firmy

W minionej dekadzie nieustannie rozwijaliśmy nasze usługi w szybko zmieniającym się otoczeniu rynkowym, reagując na informacje zwrotne od naszych Klientów. W ten sposób mogliśmy z powodzeniem dostarczać rozwiązania szyte na miarę ich potrzeb.

Zrozumienie specyficznych potrzeb regionu

Korzystamy z najbardziej zaawansowanych technologii oraz bierzemy pod uwagę psychologiczne aspekty windykacji należności w danym środowisku gospodarczym i kulturalnym. Oferujemy unikalne i skuteczne usługi, które zapewniają optymalne rozwiązania zarówno dla naszych Klientów, jak i ich Kontrahentów.

Zgodność z prawem i etyka

Kodeks Etyki naszej Grupy wymaga szczerego zaangażowania na rzecz naszych Klientów oraz ich Kontrahentów. Pracownicy CREDITEXPRESS szanują osoby i firmy borykające się z trudnościami finansowymi, bez względu na powód tych trudności. Szybko zdiagnozujemy Twoje potrzeby i dostosujemy do nich swoje działania.

Nasze rozwiązania w znaczący sposób zwiększą Twoje szanse na odzyskanie należności! Potrzebujesz fachowej porady lub wsparcia? Skontaktuj się z nami!

Zasady przewodnie

Wszędzie tam, gdzie Grupa CREDITEXPRESS prowadzi swoją działalność, dążymy do zapewnienia wysokich standardów i różnorodności w obszarze zarządzania wierzytelnościami.

Spłata zadłużenia to złożony proces. Odzyskując należności dla naszych Klientów, dbamy o utrzymanie dobrych relacji pomiędzy wierzycielem a zobowiązanym, ponieważ mogą być podstawą ich późniejszej współpracy.

Jesteśmy profesjonalistami: zawsze pracujemy w sposób przejrzysty, wykorzystujemy nowoczesne metody dochodzenia należności i uwzględniamy aspekty psychologiczne, zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie Etyki. Działamy stosownie do sytuacji.

  1. Prowadzimy windykację w imieniu naszych klientów w sposób etyczny, wydajny i efektywny kosztowo.
  2. Świadczymy usługi na najwyższym poziomie, a jednocześnie chronimy dobre imię naszych Klientów w każdych okolicznościach.
  3. Zapewniamy przejrzystość działań oraz usługi dostosowane do aktualnych potrzeb.
  4. Szanujemy i chronimy prawa i godność człowieka w procesie windykacji.

Wiarygodne firmy windykacyjne działają zgodnie z surowymi normami etycznymi oraz przepisami prawa. Grupa CREDITEXPRESS, obok najważniejszych graczy na rynku, jest członkiem ACA International, prestiżowego międzynarodowego stowarzyszenia firm windykacyjnych. Stowarzyszenie to zrzesza tylko te podmioty, których działalność oraz dotychczasowe wyniki są udokumentowane.

Odpowiedzialność społeczna

Jako dostawca usług finansowych, nasza Grupa od samego początku poważnie traktuje koncepcję społecznej odpowiedzialności w biznesie. Członkowie Grupy wspierają liczne inicjatywy lokalne, a Grupa CREDITEXPRESS z dumą pomaga w realizacji dwóch projektów na rzecz dzieci w trudnej sytuacji: wspieramy Hospicjum Dziecięce w Barenherz oraz remontujemy szkołę w miejscowości Kamakwie w Sierra Leone.

КОНТАКТЫ

Если вы желаете больше узнать о нашей компании или нуждаетесь в информации по вашему делу, об урегулировании или покупке задолженности, обращайтесь к нашим коллегам или в центр обслуживания Клиентов.
ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК
    Настоящим в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» я даю Обществу с ограниченной ответственностью «Кредитэкспресс Финанс» (ИНН 7707790885, ОГРН 1127747190152, адрес места нахождения: 127055, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 68/70, стр. 1, номер в Реестре операторов персональных данных Роскомнадзора: 77-12-000622) свое согласие на обработку в виде совершения любых действий (операций) или совокупности действий (операций), с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение моих персональных данных, вводимых в полях данного обращения, в целях его рассмотрения. Срок действия настоящего согласия – 3 года. Мне известно, что настоящее согласие может быть мной отозвано путем направления соответствующего заявления в ООО «Кредитэкспресс Финанс» по указанному выше адресу. Нажимая на кнопку «ПОДАТЬ», Вы подтверждаете Ваше согласие на обработку персональных данных.
КОНТАКТЫ

Moscow, Butyrskiy Val street, 68/70, bld. 1.