En VYBRAT ZEMI

POJMY

Správa pohledávek je jedním z dlouhodobě uznávaných a fungujících finančních nástrojů, nicméně pro většinu lidí je stále ještě neprobádanou oblastí. Níže se můžete seznámit s některými základními pojmy a nejčastěji kladenými otázkami, které Vám pomohou získat jasnější a transparentnější přehled o aktivitách naší společnosti v tomto sektoru.

V případě dalších dotazů ohledně činnosti naší firmy nebo Vašeho konkrétního případu, ohledně správy nebo prodeje pohledávek, neváhejte kontaktovat naše zástupce nebo naši zákaznickou linku +420 226 284 100.

Nejčastěji kladené dotazy

1
Co je to správa pohledávek?

Správa pohledávek je služba, kdy jsou uznané pohledávky po splatnosti vymáhány od dlužníka věřiteli, nebo inkasní agenturou najatou věřiteli před počátkem soudního vymáhání.

2
Jaký je přístup inkasní agentury CREDITEXPRESS?

Vždy se snažíme najít řešení nejvýhodnější pro všechny strany. Poté co kontaktujeme dlužníka – ať už prostřednictvím telefonu, dopisem nebo osobně – zvážíme všechny případné možnosti splacení dluhu a pokud možno navrhneme snížení splátek nebo splátkový kalendář.

3
Proč mě kontaktovala agentura CREDITEXPRESS?

Váš věřitel uzavřel smlouvu s naší firmou ohledně správy dluhu a pověřil nás, abychom zastupovali jeho zájmy během procesu úhrady dluhu.

4
Co bych měl udělat, pokud jsem byl kontaktován agenturou CREDITEXPRESS?

Abychom mohli nalézt co nejvhodnější řešení, je nezbytně nutné nás kontaktovat co nejdříve. Tímto způsobem můžete včas označit tento dluh jako neoprávněný, případně nám sdělit, že se nacházíte v platebně obtížné situaci.

5
Je činnost CREDITEXPRESS legitimní?

Naše společnost působí na trhu správy pohledávek od roku 1999 a patří do finanční skupiny CREDITEXPRESS Group, aktuálně působící ve 13 zemích střední a východní Evropy s více než 3 000 klienty. Společnost je členem řady profesních organizací; naše činnost je prováděna plně v souladu s naším striktním Etickým kodexem a platnou legislativou. Jsme řádným členem Asociace inkasních agentur.

6
Jak mohu splatit svůj dluh?

Svůj dluh můžete uhradit buď najednou nebo v případě nutnosti na splátky. Prosím, mějte na paměti, že nesplácení řádných splátek ve stanoveném termínu splatnosti může vést k dalším nákladům navíc k dlužné částce.

ZEPTEJTE SE NA DOTAZ

Pokud potřebujete další informace, kontaktujte naše zástupce nebo naši zákaznickou linku +420 226 284 100.
    Souhlasím se zpracováním a uchováváním mých osobních údajů a souhlasím se zasíláním informací o novinkách, speciálních nabídek a jiných oznámení.

Základní pojmy

D
Dlužník

Je fyzická osoba, právnická osoba nebo jiná právní forma, která dluží peníze nebo má jiné peněžní, či jiné závazky.

F
Faktoring

Faktoring znamená odprodej pohledávek. Takovýto dluh může vzniknout z jakéhokoli obchodně-právního vztahu, který zahrnuje finanční plnění.

I
Insolvence

Postup, o který může  požádat dlužník ve svém zájmu, jako o ochranu před věřiteli, v případě, kdy není schopen splácet závazky svým věřitelům. Během této doby nemůže být dlužník vyzván k uhrazení dluhu a je mu poskytnuto moratorium splátek a ochrana před věřiteli, tj. nemůže být proti němu být zahájeno exekuční řízení, či nařízen prodej majetku.

P
Pohledávka

Je dluh vzniklý v souvislosti s půjčováním peněz, poskytováním zboží nebo služeb.

Proces vymáhání

Znamená právně regulovaný proces, na jehož základě může věřitel obdržet rovnocennou náhradu ve zboží nebo finanční částku, v případě, že dlužník nesplatí své požadované závazky dobrovolně.

R
Ručitel

Ručitel má stejné závazky jako dlužník. Za splacení dluhu ručí ve stejné výši jako dlužník.

S
Splatnost

Je datum dne, ke kterému je dlužná částka splatná. Pokud není částka uhrazena do uvedeného data splatnosti, je považována za dlužnou částku.

Správa pohledávek

Znamená služby poskytované na základě obchodního vztahu, kde uznané dluhy po splatnosti jsou vymáhané věřiteli nebo inkasní agenturou najatou věřiteli před počátkem soudního vymáhání.

V
Vymáhání

Během procesu vymáhání pohledávek kontaktujeme dlužníka, zasíláme mu upomínky k platbě a můžeme sjednat snížení splátek dluhu, včetně sjednání splátkového kalendáře. Vždy preferujeme a snažíme se o uhrazení dluhu co nejefektivnějším způsobem, formou vyjednávání. Firma CREDITEXPRESS spolupracuje s dlužníkem vždy přímo od počátku procesu.

Z
Závazek

Je finanční dluh, který je dlužník povinen uhradit na základě smlouvy nebo zákona.

KONTAKT

V případě, že na naši společnost máte nějaké další dotazy nebo potřebujete získat informace týkající se Vašeho případu či správy a odkupu pohledávek, neváhejte prosím kontaktovat naše zástupce nebo naše Oddělení služeb klientům.
POŽÁDAT O ZPĚTNÉ VOLÁNÍ
    Souhlasím se zpracováním a uchováváním mých osobních údajů a souhlasím se zasíláním informací o novinkách, speciálních nabídek a jiných oznámení.
POBOČKA

Kolbenova 882/5a, 190 00 Praha 9 – Vysočany