En VYBRAT ZEMI

O NÁS

V západoevropských zemích a ve Skandinávii mají právní jistota a soulad s vymáháním smluv dlouholetou tradici, sahající zpět celá staletí; tyto zajišťují spolehlivou půdu pro podnikání, ve kterém lze očekávát solidní zázemí a stabilitu peněžních toků. Prostřednictvím našeho švédského partnera, společnosti SVEA Finance, kombinujeme tyto tradice a základní etické zásady s dobrou znalostí místní problematiky, což je jev pro oblast střední a východní Evropy zcela výjimečný.

Stabilita a progresivita

Společnost CREDITEXPRESS Group, jejímž členem je také společnost CREDITEXPRESS Česká republika s.r.o., provozuje svou činnost od roku 1999. V současné době máme zastoupení již ve 13 evropských zemích a zajišťujeme konzistentní a efektivní služby na vysoké úrovni svým klientům kdekoli v oblasti správy dluhů, odkupu pohledávek a inkasních a vymáhacích aktivit.
V posledních letech jsme pomohli již více než 3 000 klientům, aby se místo správy dluhů mohli plně věnovat svému hlavnímu předmětu podnikání.

Jsme hrdí na to, že již od našeho založení máme možnost pracovat s nejpřednějšími spotřebitelskými značkami a finančními skupinami v regionu. Díky těmto pevným partnerským vztahům jsme schopni nabídnout etické, dlouhodobě stabilní a efektivní inkasní služby od samého začátku. Všichni naši mezinárodní klienti využívají služby vysoké kvality spolu s flexibilním přístupem ke každému klientovi.

Tradice a vývoj

Společnost CREDITEXPRESS Group je evropskou firmou, poskytující finanční služby, která je od počátku vedená svými majiteli společně s vysoce kvalifikovaným mezinárodním týmem. Společnost disponuje mezinárodním personálem čítajícím takřka 1 500 zaměstnanců.

V oblastech, kde má společnost CREDITEXPRESS Group zastoupení, je naprostou samozřejmostí neustálá inovace, ať už na poli vývoje infrastruktury podpůrných poboček, jako je například rozvoj softwaru nebo v oblasti školení personálu. Své bohaté zkušenosti, získané v oblasti východní a střední Evropy a své odborné znalosti soustavně vyžíváme k poskytování těch nejlepších služeb svým klientům.

Náš mezinárodní obchodní partner, společnost SVEA Group, je čelním představitelem skandinávského trhu; od roku 1981 je aktivním poskytovatelem finančních a administrativních služeb, přičemž je vlastníkem licence udělené švédskou finanční správou (Swedish Financial Audit Office). Disponuje vlastními pobočkami v osmi zemích a rozsáhlou sítí partnerů po celém světě; podporuje jejich obchodní činnost, přičemž využívá 30ti letých profesionálních zkušeností za účelem vylepšení a zvýšení jejich likvidity během krátkých finančních lhůt.

Díky tomu, že používáme nejnovější technologie a inovativní řešení, poskytujeme služby uzpůsobené konkrétním potřebám zákazníků na vysoké úrovni. Jsme proto společně se společností SVEA Finance vždy schopni nabídnout svým klientům řešení.

Proč zvolit CREDITEXPRESS?

Můžete se soustředit na to, co znáte nejlépe
V oblasti správy pohledávek jsme specialisté. V daném regionu se těšíme důvěře více než 3 000 klientů, kterým pomáháme vyřešit záležitosti týkající se nezaplacených pohledávek, a to od prvního dne pozdní platby až po odkup té které pohledávky. Tato skutečnost umožňuje našim klientům plně se soustředit na jádro na podstatu svého podnikání, přičemž mohou být zcela ubezpečeni vědomím, že jejich finance jsou v rukou odborníků.

Služby přizpůsobené potřebám společnosti
Během svého působení soustavně rozvíjíme své služby v rapidně se měnícím tržním prostředí, mimo jiné i tím, že citlivě reagujeme na zpětnou vazbu od našich klientů, díky čemuž jsme schopni úspěšně čelit specifickým nárokům oblasti východní a střední Evropy.

Porozumění specifickým potřebám dané oblasti
Používáme nejpokročilejší inkasní technologie se zřetelem na profesionální zavedení inkasní psychologie v příslušném ekonomickém a kulturním prostředí.
Nabízíme unikátní a efektivní služby, poskytující optimální řešení jak pro naše zákazníky z řad dlužníků, tak pro naše klienty.

Dodržování zákonů a etický postup
Etickým kodexem naší společnosti CREDITEXPRESS Group je oddanost našim klientům a jejich zákazníkům. Personál společnosti CREDITEXPRESS respektuje všechny osoby a společnosti, které jsou z jakéhokoli důvodu nuceni čelit finančním obtížím.

Naše řešení podstatně zvýší Vaši šanci vymoci platbu! Prosím neváhejte kontaktovat naše zástupce.

Naše pravidla a kodex

Všichni členové společnosti CREDITEXPRESS Group usilují o vysoký standard a rozmanitost služeb v oblasti správy pohledávek, který naše společnost reprezentuje na trhu.

Finanční vyrovnávání dluhů je citlivou a komplexní oblastí. V průběhu fáze inkasa dluhů musíme stále dbát na zachování křehkého, na důvěře založeného vztahu mezi našimi klienty a jejich zákazníky, což se může stát dobrým základem pro jejich příští spolupráci.

Vždy odvádíme svou práci transparentně a profesionálně, za pomoci těch nejvyspělejších inkasních metod a s požadovanou empatií, přičemž jednáme v souladu se zásadami vytyčenými v našem Etickém kodexu. Klademe velký důraz na to, abychom za každé situace postupovali odpovídajícím způsobem.

  1. Vyřizujeme inkaso pohledávek jménem našich zákazníků, a to etickým, vysoce kvalitním a efektivním způsobem.
  2. V porovnání s našimi konkurenty chráníme za každých okolností klientovu pověst a zároveň garantujeme kvalitní služby.
  3. Nabízíme transparentní služby šité na míru aktuálním potřebám.
  4. Respektujeme a chráníme práva a důstojnost dlužníků během procesu inkasa pohledávek.
  5. S daty našich klientů zacházíme důvěrně.
  6. Aplikujeme správu dat, bezpečnost dat a procesní protokol, přesahující platnou právní úpravu.

Solidní společnosti, zabývající se správou pohledávek, se řídí přísnými etickými zásadami, které jsou v souladu se zákonem. Společně s nejvýznačnějšími tržními činiteli je i společnost
CREDITEXPRESS Group členem mezinárodní společnosti ACA International, mezinárodní profesionální asociace společností zabývající se správou pohledávek. Členy této asociace mohou být pouze podniky s prokázaným profesionálním výkonem v oboru. CREDITEXPRESS Česká republika s.r.o. je zakládajícím členem Asociace inkasních agentur.

Sociální odpovědnost

Od samého počátku naše společnost CREDITEXPRESS Group na sebe jakožto poskytovatel finančních služeb bere plnou sociální odpovědnost.
Členové společnosti společnost CREDITEXPRESS Group podporují velký počet menších místních iniciativ a samotná společnost podporuje dva projekty zaměřené na pomoc potřebným dětem: zachování Dětského Hospicu v Barenherzu a renovace Kamawkieské školy ve Sierra Leone jsou projekty, ke kterým se hrdě hlásíme.

KONTAKT

V případě, že na naši společnost máte nějaké další dotazy nebo potřebujete získat informace týkající se Vašeho případu či správy a odkupu pohledávek, neváhejte prosím kontaktovat naše zástupce nebo naše Oddělení služeb klientům.
POŽÁDAT O ZPĚTNÉ VOLÁNÍ
    Souhlasím se zpracováním a uchováváním mých osobních údajů a souhlasím se zasíláním informací o novinkách, speciálních nabídek a jiných oznámení.
POBOČKA

Kolbenova 882/5a, 190 00 Praha 9 – Vysočany